Cykle koniunkturalne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 763
Wyświetleń: 2478
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cykle koniunkturalne - strona 1 Cykle koniunkturalne - strona 2 Cykle koniunkturalne - strona 3

Fragment notatki:

Cykle koniunkturalne Rodzaje wahań aktywności gospodarczej:
Wahania cykliczne - powtarzające się ze względną regularnością zmiany aktywności gospodarczej, wyrażające się fluktuacjach wokół trendu
Wahania sezonowe - zmiany aktywności gospodarczej występujące w ciągu określonego okresu (np. w tych samych porach roku)
Wahania przypadkowe - spowodowane jednorazowymi zdarzeniami o charakterze losowym
Cechy wahań cyklicznych:
są wynikiem samowyzwalających się mechanizmów wewnętrznych, które występują w gospodarce
swym zasięgiem obejmują całą gospodarkę
sekwencje wzrostowych oraz spadkowych zmian wielkości ekonomicznych są oddzielone punktami zwrotnymi
punkty zwrotne powtarzają się ze stosunkowo względną regularnością
fluktuacje mają charakter krotko- i średniookresowy
Slajd 4!!! Definicja cyklu koniunkturalnego Cykl koniunkturalny to powtarzające się, choć nie zawsze regularne pod względem długości i amplitudy wahania aktywności gospodarczej o okresie od 2-10 lat. Wahania te przejawiają się w zmianach absolutnych, odchyleniach od trendu lub wahaniach dynamiki (stopy wzrostu) różnych zmiennych ekonomicznych, które opisują poziom aktywności gospodarczej . D.Hubner, M.Lubiński, W.Małecki, Z.Matkowski.: Koniuntura Gospodarcza.s.12. Trend = tendencja rozwojowa
to długookresowa ścieżka wzrostu
podstawą do jej wyznaczania są dane możliwości produkcyjnych w gospodarce (wynikające z powiększenia ilości dostępnych zasobów lub poprawy ich wydajności) Slajd 7!! Budowa klasycznego cyklu koniunkturalnego 4 fazy faza kryzysu
faza depresji
faza ożywienia
faza rozkwitu
2 punkty zwrotne dno
szczyt
Slajd 9!! Cechy faz cyklu Faza kryzysu:
nadwyżka podaży nad popytem, wzrost zapasów u producentów
spadek produkcji, przychodów, zysków i zatrudnienia
spadek cen ( współcześnie zwolnienie tempa inflacji)
Faza depresji
trend spadkowy produkcji , zatrudnienia , płac , cen , zysku , inwestycji i konsumpcji zanikają
przywrócona zostaje stabilizacja i równowaga na niskim poziomie
niski poziom cen , niska stopa zysku - zmusza firmy które przetrwały kryzys do poprawy rentowności
Cechy cyklu Długość - określana przez okresy występujące między punktami zwrotnymi; długość fazy spadkowej wraz z długością fazy wzrostowej Częstotliwość - informuje ile cykli lub jaka część cyklu występuje w przyjętej jednostce czasu

(…)

… w 1923 roku opisał krótsze cykle, między dwoma kryzysami głównymi, występującymi zgodnie z cyklem Juglara cykl trwał średnio 3,5 lat (39-40 miesięcy). zaobserwowano je tylko w USA do II drugiej wojny światowej.
przyczyną występowania cykli mniejszych są zmiany zapasów cykle Kitchina kończą się w łagodny sposób (łagodne punkty zwrotne) Cykle Kondratiewa=cykle długie
Nikołaj Kondratiew (w 1922 roku) publikuje zaledwie 100-stronicowy doktorat o istnieniu regularnych, około półwiecznych cykli (45-60 lat) przyczyną cykli: innowacje, sferę pieniądza, inflacja lub deflacja, styl życia, ważne wydarzenia polityczne długi cykl Kondratiewa dzieli się na dwie fazy (wzrostu i spadku), każda trwa średnio po 25 lat.
Slajd 23, 24!!!
Cykle egzogeniczne
Teorie egzogeniczne cyklu koniunkturalnego szukają przyczyn…
… wskaźnikowa oparta na badaniach ankietowych, której celem jest określenie aktualnego stanu aktywności gospodarczej w porównaniu z okresem poprzednim oraz wyznaczenie prawdopodobnego kierunku zmian w przyszłości Wskaźniki koniunktury
tworząc wskaźniki koniunktury wykorzystuje się cechy pewnych zmiennych ekonomicznych do przewidywania przyszłych warunków gospodarowania
zmienne pilotujące (=wyprzedające PKB…
… w cyklu) zapasy, zamówienia, ceny akcji, ceny surowców giełdowych, realna podaż pieniądza, liczba nowo tworzonych przedsiębiorstw, zmienne współbieżne zatrudnienie, produkcja przemysłowa ogółem, zmienne opóźnione stopy procentowe, kredyt konsumencki, jednostkowe koszty pracy
Wybrane barometry koniunktury
1919 rok pierwszy barometr tzw. harwardzki
Barometr NBER - dla gospodarki USA
Barometr BIEC (Bureau…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz