zarządzanie marketingiem

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zarządzanie marketingiem - strona 1 zarządzanie marketingiem - strona 2 zarządzanie marketingiem - strona 3

Fragment notatki:


Zarządzanie marketingiem - notatki z wykładu - prof. dr hab. Jan Wiktor
Nowy Sącz - 2008 r.
Istota i funkcje marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem.
Misja i rynek przedsiębiorstwa.
Analiza rynku w zarządzaniu marketingiem.
Analiza tendencji mian w makrootoczeniu i mikrootoczeniu przedsiębiorstwa.
Rynkowe aktywa przedsiębiorstwa.
Strategiczne aspekty analizy i oceny struktury działalności firmy.
Struktura celów marketingu przedsiębiorstwa.
Strategie marketingowe funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa.
Planowanie operacyjne marketingu.
Organizacja i kierowanie marketingiem.
Kontrola działalności marketingowej przedsiębiorstwa.
Adnotacje do tych zagadnień:
1) Marketingowa koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem.
* pojęcie zarządzania
H. Fayol - zarządzanie to: planowanie, organizowanie, rozkazywanie, koordynowanie i kontrola.
Ch, Barnard: zarządzanie polega na:
- wyposażaniu organizacji w system komunikowania się;
- dbałość o zapewnienie jej podstawowych wysiłków (egzekwowanie podstawowych usług ze strony jednostek);
- formułowanie i definiowanie celów.
J. Stoner i Ch. Wandel
- zarządzanie jest procesem planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystywania wszystkich innych zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów.
Twórczy charakter zarządzania
Z - tworzenie wizji i koncepcji funkcjonowania i rozwoju instytucji poprzez wpływ na urządzenie firmy i oddziaływania na otoczenie.
wychodzi poza bierne reagowanie i adaptacje do bieżącej sytuacji i warunków
złożoność wymagająca wysokich kwalifikacji
P. Drucker:
„kto nie myśli o rzeczach niemożliwych - nigdy ich nie osiągnie”.
Szkoła klasyczna: F. Taylor, H. Grantt, H, Fayol
Szkoła behawioralna: organizacja to ludzie: E. Mayo
Szkoła ilościowa: badanie operacyjne i teoria decyzji.
przedmiot zarządzania : zaopatrzenie
badanie i rozwój
produkcja (świadczenie usług)
personel
finanse
marketing
czas zarządzanie marketingiem
zarządzanie strategiczne (długookresowe)
zarządzanie operacyjne (krótkookresowe)
funkcje zarządzania:
analiza
planowanie
organizowanie
realizacja i kontrola Zarządzanie marketingiem: obejmuje decyzje i działania związane z wyborem i racjonalnym wykorzystaniem rynku stanowiącego główne źródło przychodów przedsiębiorstwa.


(…)

… i funkcje wspomagające.
UŻYTECZNOŚCI:
- FORMY (produkt i cena);
- CZASU (dystrybucja i promocja)
- MIEJSCA (dystrybucja i promocja)
- POSIADANIA (sprzedaż, dzierżawa, najem, leasing, wypożyczenie itp.)
Łańcuch wartości - koncepcja M. Portera
Funkcje marketingu związane z tworzeniem ZESTAWU KORZYŚCI (łańcucha wartości)
Zaopatrzenie
B + R
Produkcja
Personel ⇒ RYNEK
Finanse
Marketing
zajmuje centralne miejsce…

- poszczególnych narzędzi marketingu (np..: strategia dystrybucji).
Proces zarządzania marketingiem
zarządzanie strategiczne a marketing strategiczny - czy synonimy?
przesłanki rozwoju marketingu strategicznego
Zarządzanie marketingiem to:
- proces;
- zbiór procedur
- zbiór instrumentów
- zbiór decyzji
Fazy (etapy, ogniwa) procesu zarządzania marketingiem:
Analiza sytuacji decyzyjnej przedsiębiorstwa - diagnoza…
… otoczenia,
5) określenie możliwych szans dalszego rozwoju firmy w warunkach ciągłych zmian otoczenia.
„jedyną stałą we współczesnym biznesie jest - zmiana”
Charakter zmian w otoczeniu:
- zmiany ciągłe;
- zmiany nieciągłe;
Zmiany ciągłe:
oddziałują stopniowo w długim okresie
są w dużym stopniu przewidywalne
są możliwe do ekstrapolacji (prognozowaniu - szeregi czasowe, trendy rozwoju)
mają charakter…
…, autorytetów
syndrom „globalnej wioski” - procesy globalizacji
rozwój informatyki - komputeryzacji
powstanie i dynamiczny rozwój Internetu
rozwój elektroniki, automatyzacji, minimalizacji
rozwój biotechnologii
szybkość procesu dyfuzji innowacji w skali globalnej
Zmiany nieciągłe:
występują nagle, często w sposób przypadkowy
czas, charakter i skala wystąpienia są trudnoprzewidywalne
mają charakter potencjalny…
… inflacyjne (deflacyjne)
Pytania:
czy udział w rynku mierzy tylko stronę ilościową marketingu przedsiębiorstwa?
czy przedsiębiorstwo o najwyższym udziale w rynku jest „najlepsze”?
Udział rozgłośni radiowych w rynku ogólnopolskim (12'2007-02'2008) - dane SMG/KRC
RMF MF - 27,7%
Radio Zet - 22,2% Pakiet Eska [38] - 11,8%
Trójka - PR - 5,7%
Jedynka - PR - 4,8%
Pakiet niezależnych[44] - 4,6%
Pakiet Agora [27…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz