Marketing w przemyśle spożywczym- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Marketing w przemyśle spożywczym- opracowanie - strona 1 Marketing w przemyśle spożywczym- opracowanie - strona 2 Marketing w przemyśle spożywczym- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Marketing w Przemyśle Spożywczym
Podsystem organizacji wewnętrznej marketingu ma charakter strukturalny tzn. w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa wyodrębniona jest komórka marketingu lub też jedna z komórek organizacyjnych ma określone wykonywanie zadań w zakresie marketingu. System marketingu jest zbiorem elementów składających się na organizację marketingu oraz na działania marketingowe. między elementami systemu marketingowego zachodzą zależności pozwalające wyraźnie wyodrębnić podsystemy funkcjonalne a także otoczenie. Wyróżnia się następujące systemy marketingu:
wewnątrz organizacji
kanału rynkowego
otoczenia rynkowego
wymiany
otoczenia instytucjonalnego sformalizowanego i niesformalizowanego
W działalności marketingowej występują systemy funkcjonalne:
informacji i badań marketingowych
decyzji marketingowych planu marketingowego kontroli działań marketingowych
Podsystemy te mają cele szczegółowe, które powinny być zgodne z celami całego przedsiębiorstwa. Na podsystemy funkcjonalne i strukturalne oddziaływuje otoczenie zasilające i sterujące. W skład otoczenia zasilającego wchodzą:
zasilanie finansowe np.: system kredytów, i obsługi bankowej, system marż, system cen,
zasilanie rzeczowe np.: zaopatrzenie materiałowe, inwestycyjne itp.
zasilanie informacyjne i sterujące (system informacji zarządzania).
Podział funkcjonalny w przedsiębiorstwie zależy od struktury organizacyjnej i zakresu działalności komórek organizacyjnych oraz od wielkości i typu przedsiębiorstwa. W dużym przedsiębiorstwie wśród wielu komórek organizacyjnych zazwyczaj istnieje wyodrębniona komórka ds. marketingu, która koordynuje menedżerów ds. marketingu na różnych szczeblach zarządzania. Często bywa tak, że marketingiem zajmuje się komórka organizacyjna, która ma także inne funkcje. W średnich i małych przedsiębiorstwach funkcje marketingu prowadzą wyodrębnione stanowiska pracy. Często zajmuje się tymi sprawami właściciel dane firmy. Istnienie komórki marketingu ma sens wtedy, kiedy ma ona wpływ na realizację pozostałych części firmy i ich pracownicy są przygotowani pod względem fachowym.
Ważne jest powołanie marketingu w dużych przedsiębiorstwach. Wyodrębnia się pion marketingu. Kieruje nim zastępca dyrektora ds. marketingu.
Powoływanie komórek marketingowych musi wynikać z potrzeby, a nie z mody. Ważny jest odpowiedni dobór pracowników do tych komórek. Panuje pogląd, że powinny być to osoby z doświadczeniem handlowym - praktyka tego nie potwierdza, są bowiem różnice między handlowcem a marketingowcem. Działalność marketingowa to działalność długofalowa, a nie krótkotrwałe zyski handlowe. Potrzebne są tu młode osoby bez nawyków handlowych. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz