Podejście sektorowe do zarządzania marketingowego

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podejście sektorowe do zarządzania marketingowego - strona 1 Podejście sektorowe do zarządzania marketingowego - strona 2 Podejście sektorowe do zarządzania marketingowego - strona 3

Fragment notatki:


PODEJŚCIE SEKTOROWE DO ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO .
Pod pojęciem SEKTORA rozumiemy przedsiębiorstwa produkujące, sprzedające grupę dóbr lub usług zaspokajających określoną potrzebę klientów . Gdy kryterium wydzielenia określonego sektora jest więc korzystanie z tych samych źródeł zaopatrzenia i zaspokajania tej samej potrzeby przez grupę przedsiębiorstw. Pojęcie sektora jest węższe od używanego w Polsce pojęcia branży, przemysłu czy tradycyjnie definiowanego sektora gospodarki (w ujęciu teorii trzech sektorów).
Koncepcje tzw. marketingów sektorowych (branżowych): marketing konsumpcyjny i marketing przemysłowy,
marketing usług (marketing usług profesjonalnych np. marketing bankowy, ubezpieczeniowy, usług lekarskich oraz usług bytowych),
marketing usług organizacji non prorit,
marketing idei, publiczny polityczny, itd.,
marketing w handlu (merchandising),
marketing w handlu zagranicznym,
marketing producenta - eksportera,
marketing międzynarodowy,
marketing pojedynczych produktów czy usług np. marketing farmaceutyczny, usług pocztowych,
marketing całościowych produktów usługowych świadczonych określonym grupom społecznym (marketing gminy, miasta).
PODEJŚCIE SYTUACYJNE DO ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO .
Najważniejszym postulatem podejścia sytuacyjnego jest przyjęcie takiego sposobu i metod zarządzania marketingowego przedsiębiorstwami, które w danej sytuacji, danych warunkach, w danym horyzoncie najlepiej przyczyniałyby się do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa.
marketing nordycki w sferze usług kładący nacisk na wzajemne związki między personelem firmy a jej klientami (tzw. marketing zewnętrzny),
marketing wewnętrzny - podkreślający szczególne znaczenie kształtowania pracownika jako „produktu” firmy, działającego w obrębie „konkurencyjnego rynku wewnętrznego” w przedsiębiorstwie i przysposabianego do uczestnictwa w marketingu zewnętrznym przedsiębiorstwa usługowego.
ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE W UJĘCIU SYSTEMOWYM .
Wg S. Mynarskiego - istota podejścia systemowego jest traktowane każdego obiektu badawczego jako UKŁADU wyodrębnionego z otoczenia i powiązanego z nim za pomocą wejść i wyjść lub/i SYSTEMU składającego się z pewnej liczby elementów powiązanych ze sobą relacji (sprzężeń) i tworzących określoną całość. przedsiębiorstwo traktowane jest jako jednorodny system złożony ze wzajemnie powiązanych części (podsystemów), w których spójne funkcjonowanie dopiero umożliwia działanie całości a także postrzeganie przedsiębiorstwa jako części szerszego środowiska zewnętrznego (nadsystemu),


(…)

… przedsiębiorstwa, decyzje o wyborze produktu, oferty sprzedażowej, strategii konkurencji etc.
decyzje taktyczne (mieszane, średniookresowe) - decyzje polityki marketingowej przedsiębiorstwa, dotyczą wyboru konkretnych sposobów realizacji celów strategicznych, zasad i sposobów zarządzania funkcjonowaniem kanałów dystrybucji, promocji czy sposobów sprzedaży.
decyzje operacyjne (standardowe) - odnoszą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz