Podstawy marketingu - wykład, sem IV

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy marketingu - wykład, sem IV - strona 1 Podstawy marketingu - wykład, sem IV - strona 2 Podstawy marketingu - wykład, sem IV - strona 3

Fragment notatki:

Podstawy marketingu
Marketing rodzi się w wyniku potrzeb, jakie stawia gospodarka rynkowa. Jest to produkt, sposób, metoda, która powstaje w wyniku ewolucji gospodarki rynkowej.
Marketing jest to walka o zmianę struktury wydatków nabywców (zwiększenie ewentualnie zmniejszenie puli pieniędzy ponoszonych na nabycie konkretnych produktów).
Marketing zawiera w sobie znaczą część pierwiastka racjonalnego (twierdzenia, zasady, metody).
Fazy orientacji przedsiębiorstwa w zakresie rynku:
produkcyjna - najstarsza faza w rozwoju stosunków towarowych (wytwórca-konsument). II połowa XIX wieku, kiedy w wyniku postępu techniki zaczynają się pojawiać elementy produkcji masowej. Pojawienie się produkcji masowej to przede wszystkim obniżka kosztów. Rosnąca produkcja wymaga zmiany sposobu dystrybucji. Podstawowym problemem końca orientacji produkcyjnej jest „jak wytworzyć dużo i tanio, aby uczynić wyrób dostępnym szerokiemu gronu nabywców i uzyskać kosztową przewagę nad konkurentami przy zachowaniu staranności wykonania produktu”. W USA ta faza kończy się około lat 20-tych XX wieku, w Europie nieco później;
sprzedażowa - charakteryzuje się dużym nasyceniem rynku, pojawiają się substytuty produktów, zaostrza konkurencja, różnicuje się asortyment produktów, pojawia się reklama i inne formy aktywizacji sprzedaży. Problem „jak produkować” zostaje zastąpiony przez „jak sprzedać produkt, który firma potrafi wytworzyć”. Tworzy się rynek nabywcy, potrzebna jest pogłębiona analiza rynku, stosunki rynkowe ulegają dalszej komplikacji. Końcem tej orientacji jest nastawienie „na klienta”;
„na klienta” - społeczeństwo obfitości (w USA lata 50-te XX wieku, w Europie nieco później). Ważną rzeczą jest swobodny fundusz konsumpcji (to co pozostaje po opłaceniu podstawowych potrzeb). Producenci wykorzystują techniki aktywnego kształtowania struktury potrzeb. Tworzą się rynki ponadnarodowe (globalizacja rynku), z jednej strony pojawiają się szanse w postaci nowych potencjalnych nabywców, z drugiej strony na naszym rynku pojawiają się produkty wytwarzane przez innych, nasilają się procesy innowacyjne w gospodarce, powstaje coraz więcej nowych produktów a jednocześnie skraca się cykl życia produktu, nasila się problem kreowania nowych potrzeb i nowych rynków. Produkcja odbywa się na coraz większą skalę, musi być dokonana analiza rynku pod kątem opłacalności produkcji. Klienci dla przedsiębiorstwa stają się elementem aktywów, tę istotę orientacji marketingowej można wyrazić pytaniem „Jak stworzyć od podstaw a następnie utworzyć rynek zbytu?”. Rynek, który zapewniłby przedsiębiorstwu źródło przychodów odpowiednie do jego aspiracji rozwojowych. Występuje tu marketing-mix, który obejmuje nie tylko dystrybucję i promocję, ale też elementy finansowe (cena) oraz sam produkt z punktu widzenia jego wartości użytkowych;


(…)

… użytkowych;
marketing strategiczny - istotnym elementem odróżniającym wcześniejsze formy od obecnej jest wydłużenie horyzontu czasowego funkcjonowania, planowania przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo bada nie tylko rynek (ile jest w stanie wchłonąć), ale też jak ten rynek będzie funkcjonował w dłuższym okresie czasu (również jego otoczenie). Przełomowym okresem był rok 1973, kiedy to szybko zaczęły rosnąć…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz