Zarządzanie marketingiem

note /search

Strategiczne planowanie marketingowe

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa: MOKROOTOCZENIE Czynniki demograficzne Czynniki naturalne Czynniki gospodarcze Czynniki polityczno-prawne Czynniki społeczno-kulturowe Czynniki technologiczne Przedsiębiorstwo jako podmiot decyzyjny: POŚREDNICY DOSTAWCY KONKURENCJA TECHNOLOGIA PRAWO GOSPODA...

Budowanie wartości dla klienta- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

TEMAT: BUDOWANIE WARTOŚCI DLA KLIENTA Wartość dla klienta         Podstawą skutecznego marketingu, jest dostarczenie klientowi unikatowej wartości dzięki czemu firma zyskuje nowych, wiernych nabywców. Nabywcy ci, zdaniem Ph. Kotlera, oceniają proponowane oferty z punktu widzenia dostarczanej im pr...

Komunikacja. Zarządzanie promocją- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

Komunikacja. Zarządzanie promocją. 1. Istota komunikacji. Komunikacja stanowi istotny, integralny instrument strategii marketingowej i praktycznej realizacji celów rynkowych przedsiębiorstwa. Często jest ona synonimem terminu promocja, mimo iż te pojęcia nie są w pełni tożsame. Definicje komunik...

Koncepcja prowadzenia dzialań marketingowych- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 966

KONCEPCJA PROWADZENIA DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH: *koncepcja produkcji (duża produkcja niskie ceny), *koncepcja produktów (podnoszenie jakości produktu nadwyżka podaży nad popytem) * koncepcja sprzedaży (instrumenty zachęcające klientów do zakupu produktów - reklamy, promocje) * koncepcja marketingo...

Kontrola marketingowa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1323

Kontrola marketingowa Proces zarządzania wiąże się z procesem kontroli. Kontrola marketingowa - to proces, poprzez który kierownictwo uzyskuje informacje na temat skuteczności marketingu. Podstawowe formy kontroli: - kontrola sprawnej alokacji wyniku marketingowego, - porównanie efektywności pl...

Marketing on-line- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 49
Wyświetleń: 742

Marketing on-line Rodzaje e-business: handel elektroniczny, elektroniczne zaopatrzenie, zarządzanie informacją wewnętrzną, zarządzanie relacjami z klientami. Modele handlu elektronicznego - kryterium podmiotowe: Business to Busi...

Marketing w przemyśle spożywczym- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

Marketing w Przemyśle Spożywczym Podsystem organizacji wewnętrznej marketingu ma charakter strukturalny tzn. w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa wyodrębniona jest komórka marketingu lub też jedna z komórek organizacyjnych ma określone wykonywanie zadań w zakresie marketingu. System marketi...

Otoczenie przedsiębiorstwa, elementy i funkcje marketingu - całość

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 728

Obszary badań rynkowych. Marketing jest powszechnie akceptowaną filozofią prowadzenia biznesu i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest orientacją menedżerską, zmierzającą do osiągnięcia maksymalnych korzyści przy minimalnych nakładach. Peter Drucker w swojej książce „ Praktyka biznesu” pierwszeństw...

Podstawowe wiadomości o zarządzaniu marketingiem- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1372

Zarządzanie to kompletny zestaw metod i funkcji umożliwiających określenie celów oraz dysponowanie dostępnymi zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi dla racjonalnego i efektywnego osiągania tych celów. Zarządzanie odbywa się poprzez dokonywanie wyborów jednej spośród alternatywnych możliwości....

PODSTAWY ZARZ_DZANIA MARKETINGOWEGO

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

PODSTAWY ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO AUTOR FAZA ZARZĄDZANIA H. Meffert (1991) faza analizy prognozy mark. strategiczny operacyjne planowanie marketingowe realizacja i kontrola M.Bruhn (1990) analiza sytuacji marketingowej planowanie marketingowe realizacja kontrola Ph. Kotler (1991) ...