Zarządzanie marketingiem - strona 2

note /search

Popyt- opeacowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

POPYT POPYT- zasadniczy element struktury rynku, wyraża aspiracje w dziedzinie zakupu - ujawnione przez nabywców zamiary zakupów formułowane na gruncie ich potrzeb i realnego funduszu nabywczego Istotna jest transformacja potrzeb w popyt. Ogniwem pośrednim są preferencje. Preferencje- wyraz swois...

Profesjonalne techniki sprzedaży- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

PROFESJONALNE TECHNIKI SPRZEDAŻY Techniki sprzedaży Sprzedawca    Złota zasada: nie ma drugiej szansy na zrobienie pierwszego wrażenia! Dlatego też, tak istotnym zagadnieniem jest prezencja wszystkich (nie tylko handlowców) pracowników biura handlowego. Elementarne zasady higieny i kultury osobiste...

Program badań marketingowych dla banku- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

Program badań marketingowych dla KlikBanku. Charakterystyka sytuacji wyjściowej Klientem naszej firmy jest dynamiczny bank działający w Polsce od dwóch lat. Bank ten prowadzi zarówno tradycyjną sieć sprzedaży w postaci kilkudziesięciu placówek sprzedaży tzw. McBanków, jak też oferuje obsługę przez...

Tworzenie marketingu- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

Tworzenie marketingu - mix. Jakie działania marketingowe może podjąć wybrana przez ciebie firma, aby przyciągnąć uwagę klientów? Skuteczność działań na rynku zależy od stworzenia właściwej kompozycji instrumentów i czynności. Wewnętrznie zintegrowana struktura marketingu wyraża się w koncepcji mar...

Wywiad marketingowy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 952

WYWIAD MARKETINGOWY Wywiad polega na udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania. Istnieją cztery typy wywiadu, różniące się od siebie stopniem uporządkowania (ustrukturyzowania): wywiad ustrukturyzowany, częściowo ustrukturyzowany, nie ustrukturyzowany oraz wywiad luźny. Wyróżniamy ponadto wywiady: ...

Zarządzanie produktem a zarządzanie produktami- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

Zarządzanie produktem a zarządzanie produktami Produkt to cokolwiek, co może znaleźć się na rynku, zyskać uwagę, zostać nabyte, użyte lub skonsumowane, zaspokajając czyjeś pragnienie lub potrzebę. Hierarchia produktów: Rodzina potrzeb - podstawowa potrzeba leżąca u podstaw rodziny produktów np.: ...

Cele operacyjne marketingu- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218

Cele operacyjne marketingu Planowanie operacyjne marketingu, polega na ustaleniu konkretnych celów oraz środków realizacji postaci odpowiednio sformułowanych koncepcji oddziaływania na rynek. Cele operacyjne - jeśli mają być użytecznym narzędziem formułowania szczegółowych zadań i kontroli ich rea...

Kształtowanie marketingowej koncepcji przedsiębiorstwa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 70
Wyświetleń: 553

Kształtowanie Marketingowej Koncepcji Przedsiębiorstwa Z istoty marketingu wynika, że winien on być realizowany w oparciu o przemyślany i oparty na właściwych podstawach informacyjnych projekt działania precyzujący marketingową koncepcję przedsiębiorstwa. Całościowa koncepcja marketingowa ma trzys...

Istota planu marketingowego- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 189
Wyświetleń: 805

ZARZĄDZANIE MARKETINGIEM Plan marketingowy Omawiając istotę planu marketingowego, nie sposób nie wspomnieć na temat całego procesu marketingu strategicznego, a w szczególności o planowaniu marketingowym, którego podsumowaniem jest omawiany przez nas plan. Wszystkie metody planowania usiłują odpow...