Cele operacyjne marketingu- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Cele operacyjne marketingu- opracowanie - strona 1 Cele operacyjne marketingu- opracowanie - strona 2 Cele operacyjne marketingu- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Cele operacyjne marketingu
Planowanie operacyjne marketingu, polega na ustaleniu konkretnych celów oraz środków realizacji postaci odpowiednio sformułowanych koncepcji oddziaływania na rynek.
Cele operacyjne - jeśli mają być użytecznym narzędziem formułowania szczegółowych zadań i kontroli ich realizacji muszą być uściślane:
w co do istoty celu,
co do wymiaru (ile należy z tego osiągnąć),
co do czasu (kiedy to ma być osiągnięte),
co do miejsca (gdzie lub z czego należy to uzyskać).
Z punktu widzenia istoty celu można wyróżnić dwie grupy w marketingu: cele ekonomiczne, cele psychograficzne
W grupie ekonomicznych celów marketingowych do podstawowych cech należą:
marża brutto,
udział w rynku,
wejście na rynek,
wielkość i dynamika obrotów.
Działania marketingowe winny owocować nie tylko skutkami ekonomicznymi lecz także winny wpływać na postawy nabywców (długofalowe interesy firmy), dlatego niezbędnym dopełnieniem celów ekonomicznych są zadania w sferze kształtowania struktury psychograficznej potencjalnych nabywców. Do podstawowych celów w tej dziedzinie zalicza się:
podniesienie poziomu informowania nabywców o działalności firmy i jej produktach,
zwiększenie skuteczności przekazywanych informacji,
umocnienie lub zmiana dotychczasowego wizerunku firmy.
Cele te wiążą się przede wszystkim z działalnością promocyjną. Problemem w tym przypadku jest pomiar stopnia realizacji celów. W przypadku celów psychograficznych konieczne jest korzystanie ze źródeł pierwotnych w postaci odpowiednio zaprojektowanych badań marketingowych.
Zarządzanie głównymi instrumentami marketingu
W zarządzaniu marketingowym dużą rolę odgrywa zarządzanie instrumentami marketingowymi:
produktem,
cenami,
promocją,
dystrybucją.
Ad.1. Zarządzanie produktem. Bardzo ważne jest uwzględnienie wymagań konsumentów dotyczących produktów. W warunkach rynku konkurencyjnego duże znaczenie w zakresie sprzedaży ma jakość produktów. W zarządzaniu produktem powinno się uwzględniać:
cele związane z obrotem, czyli wzrost sprzedaży, cele związane z zyskiem, czyli wzrost zysku,
konieczność zapewnienia pożądanego udziału w rynku,
uzyskanie rentowności kapitału zaangażowanego w produkcję,
cele kosztowe - obniżka kosztów produkcji
cele rynkowe - umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i jego produktów,
dążenie do wzrostu stopnia znajomości przedsiębiorstwa i jego oferty wśród klientów,
cele dotyczące osiągnięcia wymaganego poziomu jakości.


(…)

… produktu, sprzedawanego po atrakcyjnych cenach i optymalnie dostępnego dla docelowych nabywców. Przedsiębiorstwo powinno komunikować się z obecnymi i potencjalnymi nabywcami. Współczesne przedsiębiorstwo zarządza rozbudowanym systemem komunikacji marketingowej. Polega to na przekazywaniu przez przedsiębiorstwo informacji pośrednikom i konsumentom. Komunikacja ta polega na systematycznych kontaktach z szeroką publicznością. Konsumenci wymieniają opinie i mogą mieć wpływ na producentów. Wg Kotlera w programie promocji można wyodrębnić 8 faz:
zidentyfikowanie docelowego audytorium i jego cech charakterystycznych
zidentyfikowanie celu komunikacji - może nim być: uświadomienie, zaznajomienie, stosowanie różnych działań powodujących sympatię itp.
zaplanowanie przekazu składającego się z efektywnej treści…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz