Podstawowe wiadomości o zarządzaniu marketingiem- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1358
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe wiadomości o zarządzaniu marketingiem- opracowanie - strona 1 Podstawowe wiadomości o zarządzaniu marketingiem- opracowanie - strona 2 Podstawowe wiadomości o zarządzaniu marketingiem- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zarządzanie to kompletny zestaw metod i funkcji umożliwiających określenie celów oraz dysponowanie dostępnymi zasobami rzeczowymi, finansowymi i ludzkimi dla racjonalnego i efektywnego osiągania tych celów.
Zarządzanie odbywa się poprzez dokonywanie wyborów jednej spośród alternatywnych możliwości.
Jeżeli przedsiębiorstwo za punkt wyjścia w swojej działalności przyjmie klienta i jego potrzeby, to wtedy możemy mówić o zarządzaniu marketingiem.
Zarządzanie marketingiem opera się na następujących zasadach:
marketing zorientowany na klienta,
poszukiwanie innowacji,
marketing wartości → identyfikacja wartości dla klienta i oferowanie więcej, niż daje konkurencja,
marketing misji → kierunek działania organizacji,
marketing społeczny → orientacja, która uwzględnia społeczeństwo
- długofalowy interes klienta
(Kotler)
Zarządzanie marketingiem jest procesem planowania i realizacji pomysłów do kształtowania cen, promocji i dystrybucji towarów, usług i idei, mających doprowadzić do wymiany spełniających oczekiwania docelowych grup klientów i organizacji.
(Altkorn - Leksykon)
Zarządzanie marketingowe to sposób zarządzania oparty na ogólnej filozofii marketingu jako działalności zmierzającej do osiągania własnych celów przez aktywne kształtowanie rynku marketingiem jak najlepsze zaspokajanie potrzeb klientów. Zarządzanie marketingowe wymaga zwłaszcza:
dokonania wyboru lub określenia potencjalnych nabywców marketingiem rodzaju zaspokajanych potrzeb,
szczegółowego rozpoznania preferencji, pragnień i możliwości nabywców oraz stopnia ich zaspokajania, przy uwzględnieniu działań konkurentów,
zaplanowania odpowiedniej strategii marketingowej,
realizacji planów marketingiem odpowiednio ukształtowanych formach organizacyjnych i przy wykorzystaniu właściwych systemów kierowania i kontrolo wyników.
Zarządzanie marketingiem dziedzina wyspecjalizowanego zarządzania przedsiębiorstwem, dotycząca marketingu jako jednej z podstawowych funkcji przedsiębiorstwa. Zarządzanie marketingiem obejmuje całokształt decyzji i działań związanych z kształtowaniem i eksploatacją rynków zbytu jako podstawowego źródła przychodów przedsiębiorstwa.
Zarządzanie marketingowe - marketing management - jedna z 4 głównych funkcji zarządzania w spółce obok zarządzania produkcją, finansowego i badawczo-rozwojowego. Obszary odpowiedzialne (9):
docieranie do faktów → badanie rynków,
wyciąganie wniosków na przyszłość z wyników → prognozowanie,
wprowadzanie na rynek zmian,
zarządzanie marką,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz