Studia II stopnia, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, stacjonarne, zarządzanie, egzamin wstępny, test, SUM, zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 2016
Wyświetleń: 7980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny, stacjonarne, zarządzanie, egzamin wstępny, test, SUM, zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych składa się z 4 następujących tematów: metodologiczne podstawy zarządzania; funkcje zarządzania; wybrane problemy zarządzania; marketing.

Niniejsze pytania egzaminacyjne na studia II stopnia stanowią obowiązkowy zestaw zagadnień na egzamin wstępny na stacjonarne studia uzupełniające magisterskie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunek zarządzanie.

ZARZĄDZANIE
Zakres zagadnień egzaminacyjnych
dla kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia
Część I. Metodologiczne podstawy zarządzania Metodologia organizacji i zarządzania
podstawowe pojęcia z zakresu metodologii organizowania (zasada, metoda, technika, cykl życia metod)
podejście organizatorskie (diagnostyczne, prognostyczne) rodziny metod organizatorskich (badanie metod pracy, mierzenie i normowanie pracy, wartościowanie pracy, przestrzenne organizowanie pracy, koordynowanie pracy, analiza wartości)
nowoczesne koncepcje zarządzania (reengeneering, lean management, marketing wewnętrzny) Filozofia marketingu orientacje przedsiębiorstw na rynku pojęcia marketingu funkcje marketingu Część II. Funkcje zarządzania Planowanie
podejmowanie decyzji w zarządzaniu władza i źródła władzy planowanie w organizacji (rodzaje planów, wdrażanie planów)
Organizowanie struktura organizacyjna typologia struktur organizacyjnych zasady projektowanie organizacji (struktur i przebiegów)
Kontrola mechanizmy kontroli systemy i metody kontroli kontrola a controlling Część III. Wybrane problemy zarządzania Zarządzanie strategiczne Istota i elementy zarządzania strategicznego pojęcie i rodzaje strategii firmy metody analizy strategicznej Kierowanie ludźmi motywacja przywództwo style i techniki zarządzania organizacja pracy zespołowej komunikacja w zarządzaniu konflikty w organizacji kultura organizacji
Systemy informacyjne zarządzania Funkcje i podstawowe rodzaje SIZ (Systemów Informacyjnych Zarządzania) Elementy SIZ Informacja jako zasób ekonomiczny (istota, funkcje)
Część IV. Marketing Istota i elementy marketingu Istota i funkcje marketingu zarządzanie marketingowe marketing mix Badania marketingowe rodzaje badań marketingowych rola badań marketingowych w przedsiębiorstwie Produkt w ujęciu marketingowym definicja produktu marka i jej rodzaje pojęcie i fazy cyklu życia produktu
segmentacja i pozycjonowania produktu Kształtowanie ceny determinanty ceny strategie kształtowania cen Dystrybucja funkcje dystrybucji struktura kanału dystrybucji Promocja definicja i cele reklamy funkcje promocji Literatura podstawowa: Altkorn J. red., Podstawy marketingu, Instytut Marketingu 2004. Martyniak Z., Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz