Wykład - controlling marketingu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - controlling marketingu - strona 1 Wykład - controlling marketingu - strona 2

Fragment notatki:

CONTROLLING MARKETINGU WYKŁAD 1 Dr Katarzyna Rupik
Cele wykładów
Przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu controllingu marketingowego, jako podsystemu ponadfunkcyjnego systemu controlingu w przedsiębiorstwie. Zaznajomienie z podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w controllingu marketingowym.
Zaznajomienie z problematyką kreowana wartości kluczowych aktywów marketingowych (wartość klientów, wartość relacji z klientami raz wartość marki) oraz rolą controllingu marketingowego w tych procesach. LITERATURA
Controlling, Teoria , zastosowania. Red. S. Marciniak, Difin, Warszawa 2008. Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Red. M. Sierpińska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
Controlling w działalności przedsiębiorstwa, Red. E. Nowak, PWE, Warszawa 2004.
K. Rupik, Controlling marketingowy w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa, W: zarządzanie finansami. Zarządzanie ryzykiem i kreowanie wartości. Zeszyty Naukowe nr 455, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Tom I. Red. D. Zarzecki, Wdawnictwo W..Anczyca SA Kraków 2007
Wskaźniki marketingowe, pod red. R. Kozielskiego, Oficyna ekonomiczna, Kraków
ZALICZENIE PRZEDMIOTU
Egzamin pisemny- test jednokrotnego wyboru bez możliwości korzystania z podręczników, (75% końcowej oceny).
Rozwiązanie zadań- opracowanie indywidualne, (25% końcowej oceny).
TREŚĆ PREDMIOTU
Podstawy teoretyczne i istota controllingu marketingowego.
Miejsce controllingu marketingowego w systemie controllingu w przedsiębiorstwie.
Controlling marketingowy a kluczowe aktywa marketingowe- narzędzia wykorzystywane w procesie kreowania wartości aktywów marketingowych. WYKŁAD 1
PODSTAWY TEORETYCZNE I ISTOTA CONTRLLINGU MARKETINGOWEGO
Cele marketingu a cele przedsiębiorstwa
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Controlling marketingowy w systemie controlingu przedsiębiorstwa.
POCZYTAĆ- METODY WYCENY PRZEDSIĘBIORSW
ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE marketing strategiczny
ANALIZA
rynek diagnoza
konkurencja  SWOT sytuacji  segmentacja rynku= wybór r. docelowych
potencjał Pb strategicznej
 WYBÓR WARTOŚCI DLA KLIENTA
PLANOWANIE
WDRAŻANIE
KONTROLA
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz