Controlling marketingu

note /search

Wykład - controlling marketingu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Controlling marketingu
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1260

CONTROLLING MARKETINGU WYKŁAD 1 Dr Katarzyna Rupik Cele wykładów Przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu controllingu marketingowego, jako podsystemu ponadfunkcyjnego systemu controlingu w przedsiębiorstwie. Zaznajomienie z podstawowymi nar...

Wykład - controlling marketingu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Controlling marketingu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

CONTROLLING MARKETINGU WYKŁAD 2 Dr Katarzyna Rupik I. CELE MARKETINGU A CELE PRZEDSIEBIORSTWA Wg. P. KotlerA: Koncepcja marketingowa opiera się na założeniu, że klucz do osiągnięcia celów organizacji leży w określeniu potrzeb i wymagań rynków docelowych oraz dostarczeniu pożądanego zadowolenia w ...

Wykład - Wartość przedsiębiorstwa

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Controlling marketingu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

CONTROLLING MARKETINGU WYKŁAD 3 Dr Katarzyna Rupik Wartość przedsiębiorstwa c.d. (4) wartość rynkowa przedsiębiorstwa (wartość kapitalizacji rynkowej): w literaturze anglosaskiej wartość Ronka utożsamiana jest z iloczynem wszystkich wyemitow...