Istota planu marketingowego- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota planu marketingowego- opracowanie - strona 1 Istota planu marketingowego- opracowanie - strona 2 Istota planu marketingowego- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ZARZĄDZANIE MARKETINGIEM
Plan marketingowy
Omawiając istotę planu marketingowego, nie sposób nie wspomnieć na temat całego procesu marketingu strategicznego, a w szczególności o planowaniu marketingowym, którego podsumowaniem jest omawiany przez nas plan.
Wszystkie metody planowania usiłują odpowiedzieć na następujące kluczowe pytania:
Gdzie znajdujemy się obecnie?
Dokąd chcemy podążać?
W jaki sposób alokujemy nasze zasoby, aby dojść tam, gdzie zamierzamy?
W jaki sposób zamieniamy nasze plany w działania?
Jak osiągnięte przez nas wyniki mają się do naszych planów i działań?
To samo podejście wykorzystywane jest w procesie marketingu strategicznego, w którym dana organizacja alokuje swoje zasoby marketingowe, aby dotrzeć do swych rynków docelowych. Proces ten obejmuje 3 etapy: planowanie, wdrażanie i kontrolę. PROCES MARKETINGU STRATEGICZNEGO
Planowanie marketingowe polega na ustalaniu celów rynkowych oraz sposobów ich realizacji przez zaangażowanie różnych zasobów przedsiębiorstwa. Jest ono również procesem rozwiązywania problemów, na które organizacja napotyka w swojej działalności w kontaktach z jej otoczeniem. Na proces ten składa się identyfikowanie i analizowanie problemu, poszukiwanie i ocena wariantów rozwiązań i wybór jednego z nich. Planowanie marketingowe obejmuje zatem podejmowanie decyzji o zastosowaniu różnych środków marketingowych tj. o wyborze wariantów zaangażowania zasobów przedsiębiorstwa.
Realizacja poszczególnych faz planowania marketingowego wymaga dopływu informacji.
Informacje dotyczące rynku i jego uwarunkowań umożliwiają określenie racjonalnych oraz realnych celów. Są one również potrzebne do zaplanowania właściwych działań marketingowych.
Dopływ informacji jest niezbędny do zidentyfikowania problemów, na które napotyka organizacja (zarówno problemów stanowiących zagrożenie dla przedsiębiorstwa, jak i okazje rynkowe), jak również do przeprowadzenia ich analizy. Informacje są wymagane do przygotowania koncepcji rozwiązań, opracowania kryteriów ich oceny i dokonania wyboru.
Przedsiębiorstwo działające zgodnie z orientacją marketingową, musi zbudować system dopływu, przetwarzania i wykorzystywania informacji w procesie planowania.
Proces marketingu strategicznego jest tak istotny w działalności większości organizacji, że formułują go one w postaci planu marketingowego, który jest mapą działań marketingowych danej organizacji w ustalonym, rocznym lub pięcioletnim, okresie w przyszłości.
Ustalenie misji, celów strategicznych i kierunków rozwoju przedsiębiorstwa umożliwia przejście do budowania planów marketingowych.


(…)

… pozycji rynkowej danego dostawcy względem jego konkurentów.
Pozycję rynkową przedsiębiorstwa (w odniesieniu do poszczególnych produktów lub grup) określają jego atuty i słabości, stanowiące uwarunkowania wewnętrzne firmy, oraz zagrożenia i okazje (szanse rozwoju) wynikające z cech zewnętrznego otoczenia przedsiębiorstwa.(jednostki strategicznej).
Struktura planu marketingowego według Ph. Kotlera
Części…
… w minionym okresie czasu oraz zysku ze sprzedaży najważniejszych produktów firmy (według rynków i obszarów zbytu). Analizę szans i zagrożeń wynikających ze zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa (według rynków i produktów). Analiza silnych i słabych stron firmy oraz konkurentów w zakresie: potencjału wytwórczego, produktów, finansów, akceptacji przez klientów, dystrybucji, kadr, polityki cen…
… i załączników. Mała firma lub małe przedsięwzięcie może wymagać zaledwie 15 stron, natomiast uruchomienie bardzo zaawansowanej technologii może wymagać objętości w granicach 35 stronic. Starannie dobrać układ tekstów, projekt stronicy i formy prezentacji. Wydruki z drukarki laserowej, czy atramentowej wyglądają bardziej profesjonalnie niż wydruki z drukarek igłowych czy też tekst pisany na maszynie do pisania
… sporządzającą plan do bardziej starannej organizacji jego struktury. Nagłówki można stosować dość swobodnie, przynajmniej jeden, co 200-300 słów. Stosować prezentacje graficzne tylko tam, gdzie są one uzasadnione. Zdjęcia, ilustracje, rysunki i wykresy pozwalają na zwięzłą prezentację ogromnej ilości informacji. Starać się sporządzić plan nie dłuższy niż 15-35 stron, nie wliczając w to prognoz finansowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz