Kontrola marketingowa- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1316
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola marketingowa- opracowanie - strona 1 Kontrola marketingowa- opracowanie - strona 2 Kontrola marketingowa- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Kontrola marketingowa
Proces zarządzania wiąże się z procesem kontroli.
Kontrola marketingowa - to proces, poprzez który kierownictwo uzyskuje informacje na temat skuteczności marketingu.
Podstawowe formy kontroli:
- kontrola sprawnej alokacji wyniku marketingowego,
- porównanie efektywności planowanej i faktycznej.
Istotą kontroli jest informacja, w rzeczywistości system kontroli jest zorganizowanym zasobem informacji, który pozwala kierownictwu na ocenę dotychczasowych postępów firmy i określenie gdzie mogą liczyć się możliwości, które można będzie wykorzystać w przyszłości.
Kontrola może być źródłem przewagi konkurencyjnej.
Typ kontroli
Główny cel kontroli
Cel kontroli
Narzędzi
Kontrola strategiczna
Kierownictwo wyższego szczebla
Zbadanie czy firma wykorzystuje możliwości w odniesieniu do rynków, produktów i kanałów
Audyt marketingowy
Roczna kontrola planu
Kierownictwo wyższego i średniego szczebla
Zbadanie czy osiągnięto planowane wyniki
Analiza sprzedaży, udziału w rynku, stosunek kosztów do sprzedaży, współczynniki śledzenia postaw
Kontrola efektywności i skuteczności
Kierownictwo średniego szczebla
Ocena na ile dobrze wykorzystano zasoby w każdym elemencie strategii marketingowej dla osiągnięcia określonego celu
Kontrola rynkowości
Kontrola marketingu
Analiza marketingowa - jej celem jest przygotowanie i kontrola planu marketingowego.
Audyt marketingowy - celem jego jest stwierdzenie czy plan jest najlepszym z możliwych i czy działalność jest realizowana efektywnie. Audyt marketingowy - kompleksowa, okresowa i systematyczna ocena funkcjonowania marketingowego, w której podaje się szczególnej ocenie otoczenie.
Audyt marketingowy - wszechstronne, automatyczne, niezależne i regularne badanie środowiska marketingowego, celów strategii i działań danego przedsiębiorstwa lub jednostek biznesu, prowadzone dla zidentyfikowania trudności i szans rozwojowych oraz sformułowanie planów, mających na celu poprawienie marketingu przedsiębiorstwa.
Cechy prawidłowo przeprowadzonego audytu:
- wszechstronność - audyt obejmuje wszystkie ważniejsze działania marketingowe,
- logiczny charakter - sekwencja etapów od analizy otoczenia po analizę specyficznych obszarów działalności, od diagnozy po propozycję zmian,
- obiektywizm - może być prowadzony przez pracowników firmy lub przez kontrahentów zewnętrznych, panuje opinia, że audyt zewnętrzny jest bardziej obiektywny i lepiej wykonany,
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz