Popyt- opeacowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Popyt- opeacowanie - strona 1 Popyt- opeacowanie - strona 2

Fragment notatki:

POPYT
POPYT- zasadniczy element struktury rynku, wyraża aspiracje w dziedzinie zakupu
- ujawnione przez nabywców zamiary zakupów formułowane na gruncie ich potrzeb i realnego funduszu nabywczego Istotna jest transformacja potrzeb w popyt. Ogniwem pośrednim są preferencje.
Preferencje- wyraz swoistej transformacji i hierarchizacji potrzeb, kształt naszych wyraźnie sprecyzowanych potrzeb (aspiracji)
- schierarchizowany układ potrzeb
Relacje między potrzebami, popytem, a zakupem
Potrzeby Popyt Zakup
Kryteria wyróżniające rodzaje popytu przedmiot popytu elastyczność popytu
stopień zaangażowania popytu w czasie
wzajemne powiązania
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA POPYT
Ceny
Potrzeby Preferencje Popyt Podaż
Systematyka popytu
Marketingowa klasyfikacja popytu (czyli z punktu widzenia wyboru działania marketingowego). Jest to samo, co podstawowe zad. - rodzaje marketingu. Najpierw jest to zadanie, określenie sytuacji marketingowej, później urealniamy cele, a później określone rodzaje działania marketingowego.
1.POPYT NEGATYWNY - sytuacja, gdy na znacznej części rynku popyt nie jest akceptowany
Sposób- kierunek działania:
- zmiana działań marketing. (wobec popytu) w celu zmiany wyobrażenia nabywców o danym produkcie (strategia oddziaływania na popyt)
- zmiana struktury asortymentowej lub podniesienie jakości produkcji (strategia oddziaływania na podaż)
2. BRAK POPYTU - sytuacja, gdy ważniejsze segmenty rynku nie zgłaszają zapotrzebowania na dany produkt lub wykazują obojętność wobec podaży
Sposób- kierunek działania:
- przybliżenie popytu do konsumenta(pobudzenie potrzeb)
- oddziaływanie na otoczenie (pobudz. popytu)
- poprawa alokacji produktów
3. POPYT UTAJONY - sytuacja, gdy oczekiwanie na dobro zdolne zaspokoić już istniejącą potrzebę, dotychczas nie zaspokojoną z powodu braku takiego dobra
Sposób- kierunek działania:
- pobudzanie producentów i rozwój nowego produktu
- rozwój popytu - marketing rozwojowy skierowany na finalnego nabywcę
4. OBNIŻANIE POPYTU- sytuacja, gdy spadek popytu wywołany niedostatecznym oddziaływaniem na nabywców
- odnowa, pobudzenie popytu

(…)

… wykorzystanie potencjału, zadowolenie nabywców)
Sposób- kierunek działania:
zachowanie poziomu jakościowego produktu i usługi (poprawa)
7. POPYT NADMIERNY - popyt przewyższa podaż
Sposób- kierunek działania:
- ograniczenie popytu (demarketing)
- pobudzanie podaży (marketing pobudzający)
8. POPYT SZKODLIWY - sytuacja, gdy zaspokojenie popytu jest niewskazane
Sposób- kierunek działania:
- wykorzystanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz