Otoczenie przedsiębiorstwa, elementy i funkcje marketingu - całość

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie przedsiębiorstwa, elementy i funkcje marketingu - całość - strona 1 Otoczenie przedsiębiorstwa, elementy i funkcje marketingu - całość - strona 2 Otoczenie przedsiębiorstwa, elementy i funkcje marketingu - całość - strona 3

Fragment notatki:

Obszary badań rynkowych.
Marketing jest powszechnie akceptowaną filozofią prowadzenia biznesu i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest orientacją menedżerską, zmierzającą do osiągnięcia maksymalnych korzyści przy minimalnych nakładach.
Peter Drucker w swojej książce „ Praktyka biznesu” pierwszeństwo w dostrzeganiu marketingu jako unikalnej funkcji przedsiębiorstwa przypisuje Cyrus Mc Cornickowi. Wyróżnił on w ok. 1950 r. narzędzia współczesnego marketingu:
badanie i analizę rynku,
pojęcie pozycji przedsiębiorstwa na rynku,
nowoczesną praktykę cen,
współczesnego sprzedawcę usług,
serwis i kredyt realny.
Każdy proces planowania i tworzenia specyficznej strategii
marketingowej powinien rozpocząć się od analizy otoczenia i poszukiwania szans, jakie to otoczenia stwarza, a także potencjalnych zagrożeń. W nowoczesnej gospodarce rynkowej najważniejszym elementem konkurencyjności staje się dostęp do informacji. Jednym z zadań menedżera pracującego czy to w przedsiębiorstwie czy w instytucji jest decydowanie w różnych kwestiach. Większości decyzji podejmowanych jest w warunkach niepewności, kiedy trudno jest przewidywać przyszłe zdarzenia bez posiadania dodatkowych informacji. Dobry menedżer stara się zdobyć jak najwięcej danych koniecznych do podjęcia decyzji i zminimalizowania ryzyka. Decyzje mogą być bardzo ogóle, np. w jaki sposób podnieść poziom satysfakcji klientów z oferowanego przez nas produktu, bądź też szczegółowe, np. czy klienci dostrzegają działania sponsoringowe naszej firmy, czy też nie. Podejmując decyzje zazwyczaj kierujemy się subiektywnymi przesłankami, takimi jak: intuicja, rutyna czy też stosunek emocjonalny do danej kwestii. Jednak w zarządzaniu marketingiem nie zawsze muszą być one trafne i przynosić spodziewany efekt. Badania marketingowe przeprowadza się w jakimś celu i w zależności od tego, do czego są nam one przydatne, określamy zagadnienia, które będziemy poruszać w badaniu, decydujemy, jakie metody zastosujemy (metody badań: jakościowe i ilościowe) oraz charakteryzujemy grupę, której opinia nas interesuje. Charakterystyka może być bardzo ogólna, np.: gospodynie domowe lub bardziej szczegółowa, np.: użytkownicy danego produktu, usług w wieku 18 - 55, mieszkający w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców. Dzięki badaniom przedsiębiorstwo zyskuje informacje, które stwarzają podstawy do podejmowania określonych decyzji.
Pozwalają one na: zmniejszenie niepewności i ryzyka, które towarzyszą działaniom menedżerów;

(…)

… warunków działania przedsiębiorstwa stwarzają podstawy do oceny rynkowych oraz instytucjonalnych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz możliwości ich kształtowania. Obserwowanie warunków działania stwarza również możliwości uchwycenia określonych tendencji rozwojowych różnych procesów i zjawisk w otoczeniu przedsiębiorstwa. Uważne śledzenie tych zmian daje firmie możliwość przygotowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz