geneza i istota marketingu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
geneza i istota marketingu - strona 1

Fragment notatki:


Geneza i istota marketingu: ewolucja działalności rynkowej przedsiębiorstwa funkcje marketingu w przedsiębiorstwie proces zarządzania marketingowego indywidualne i społeczne znaczenie marketingu I. Geneza i istota marketingu: Ewolucja działalności rynkowej przedsiębiorstwa - orientacje w działalności przedsiębiorstwa Marketing -zintegrowany zbiór instrumentów i działań związanych z badaniem i kształtowaniem rynku, opartych na rynkowych regułach postępowania.
Marketing jest zbiorem instrumentów i działań, wskazuje na jego charakter systemowy charakter instrumentalno-czynnościowy. Skupia w sobie zróżnicowane elementy jednym z tych elementów są działania-będące odzwierciedleniem nawarstwienia się pewnych czynności za pomocą których można wywierać wpływ na rynek.Faza kształtowania rynku za pomocą działań marketingowych oraz stosowanych instrumentów jest zawsze poprzedzona fazą jego badania za pomocą określonego zespołu czynności (działań)będących ważnym elementem marketingu.
Sposób regulowania zintegrowanego zbioru instrumentów i działań marketingowych oparty na orientacji rynkowej określa się mianem reguł marketingowych:
Instrumenty marketingu
Działania marketingowe
Badania marketingowe
Reguły marketingowe
3 pierwsze elementy struktury to sfera instrumentalno-czynnościowa marketingu w obrobi tej sfery można wyodrębnić zależności poziome między elementami marketingu a wiec zależności miedzy badaniami działaniami i instrumentami marketingu oraz zależności pionowe zachodzące miedzy sfera instrumentalno-czynnosciowa marketingu a regułami marketingowymi
Marketing jako kategoria instrumentalno-czynnościowa sluzy przede wszystkim osiąganiu przez przedsiębiorstwo określonych celów działania. Mogą istnieć cel podstawowy i uboczne. Z tego wynika ze przedsiębiorstwa mogą być wobec siebie komplementarne, konkurencyjne lub neutralne.. Osiąganie celów za pomocą marketingu wymaga posiadania i użytkowania przez przedsiębiorstwo określonej wielkości i struktury zasobów.
Marketing-zbiór instrumentów i dzialań-jest wprawdzie tworzony w przedsiębiorstwie lecz główne jego funkcje są związane z regulowaniem zewnętrznego układu stosunków przes. Z innymi uczestnikami życia gospodarczego.Marketing uczestniczy w regulowaniu stosunków będących elementem powiązań poziomych między uczestnikami życia gospodarczego.
Orientacje Orientacja rynkowa M.nie powstaje w każdych warunkach rynkowych, powstaje on w takich warunkach rynkowych , które sprzyjają wykształcaniu się orientacji rynkowej w działaniu przedsiebiorstw.Glównym składnikiem charakterystyki orientacji rynkowej jako podstawy marketingu jest określony punkt wyjścia podejmowania działań.Podmiotowym punktem wyjścia działań podejmowanych w ramach ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz