Badania rynkowe a badania marketingowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania rynkowe a badania marketingowe - strona 1 Badania rynkowe a badania marketingowe - strona 2 Badania rynkowe a badania marketingowe - strona 3

Fragment notatki:

Badania rynkowe i marketingowe
Badania rynkowe
Rynek to ogół stosunków wymiennych między sprzedającymi, oferującymi towary lub usługi i reprezentującymi podaż a kupującymi, zgłaszającymi zapotrzebowanie na towary i usługi, reprezentującymi popyt.
podmioty rynkowe - sprzedający i kupujący
przedmioty rynkowe - towary i usługi
Wzajemne stosunki i zależności między podmiotami i przedmiotami rynku kształtują podaż i popyt oraz wpływają na poziom cen. Tak pojęty rynek działa w otoczeniu gospodarczym i społecznym, które ma wpływ na popyt, podaż i cenę.
Badanie rynku to oparte na naukowych podstawach rozpoznanie mechanizmu rynku, jego struktury, stanu i rozwoju jego elementów w celu stworzenia przesłanek do podejmowania decyzji.
Mechanizm rynkowy to wszelkie popytowo - podażowe sprzężenie między sprzedającymi i kupującymi różne rodzaje zasobów, co umożliwia wystąpienie podobnych sprzężeń w sferze dóbr finalnych.
Badania rynkowe są ściśle związane z badaniami marketingowymi ale się od nich istotnie różnią.
Badania rynkowe mają z reguły:
Badania marketingowe mają z reguły:
- charakter obiektywny
- charakter subiektywny
- są prowadzone w skali makro
- są prowadzone w skali mikro
- najczęściej wykorzystywane są metody ilościowe
- najczęściej wykorzystywane są metody ilościowe i jakościowe
- dane pochodzą przeważnie ze źródeł wtórnych
- dane pochodzą przeważnie ze źródeł pierwotnych
- mają charakter pełny i wyczerpujący
- są niezupełne, niewyczerpujące, niereprezentatywne
Marketingowy system informacyjny jest to skoordynowany zespół ludzi, działań i narzędzi, głównie systemów komputerowych, którego celem jest wytwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych dostarczonych przez badania marketingowe.
Dzięki organizacji sieci przepływu danych w ramach przedsiębiorstwa decydenci są na bieżąco zaopatrywani w niezbędne informacje.
Dane są symbolami przenoszonymi a pomocą sygnałów, czyli nośników danych.
Informacja natomiast jest zawarta w danych. Dane (informacje) przemieniają się w informacje w chwili ich odbioru i interpretacji przez człowieka.
O użyteczności informacji przesądzają:
dostępność
dokładność (kto dokonał, dla kogo, jakie metody i instrumenty zostały wykorzystane)
aktualność (kiedy nastąpił pomiar pierwotny)
odpowiedniość (w jakim stopniu zaspakajają potrzeby informacyjne w naszej firmie)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz