Podział badań marketingowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział badań marketingowych - strona 1 Podział badań marketingowych - strona 2 Podział badań marketingowych - strona 3

Fragment notatki:

PODZIAŁ BADAŃ MARKETINGOWYCH
Badania rynku - niektórzy utożsamiają je z analizą rynku i badaniami marketingowymi zaliczamy do nich potencjały rynkowe, udziały rynkowe, segmenty rynku, tędy w gospodarce.
Badania produktu _ zawiera cenę produktu ( niska, wysoka), produkty konkurencyjne, rozwój produktów, opakowanie, elastyczność cenową, wliczamy tutaj także jakość( niska, wysoka).
Badania dystrybucji - zawiera analizę kanałów dystrybucji, lokalizację ośrodka dystrybucji, ocenę efektywności punktu dystrybucyjnego.
Badanie promocji - ocena reklamy, badanie skuteczności reklamy przede wszystkim przed jej emisją , następnie po emisji, badanie skuteczności działań wystawienniczych np.: udział w targach. Badania te mają na celu sprecyzowanie punktu oddziaływani, który ma skłonić klienta do kupna danego, reklamowanego produktu.
Wyróżniamy trzy dziedziny badań rynkowych:
ustalenie celów,
rozwiązywanie problemów, wspieranie rozwoju firmy.
Badania rynkowe dostarczają cennych wskazówek, przy ich pomocy można opracować wielkość rynku, ustalić kierunek jego rozwoju i prognozowanie wyników. Badania te stanowią narzędzia analizy w celu ujawnienia przyczyn niektórych zjawisk w przedsiębiorstwie np.: spadku udziału w rynku, uzyskanie cen wyższych niż u konkurentów. Wspieranie rozwoju firmy przy wykorzystaniu badań, może być poprzez opracowanie właściwej dla danego podmioty strategii sprzedaży większej ilości produktów, osiąganie w ten sposób korzystniejszej dla konsumenta ceny i pokonywanie konkurentów.
Zależności między badaniami rynkowymi i marketingowymi:
Punktem wyjścia marketingu są potrzeby ludzkie czyli stan braku zaspokajania. Pragnienie jest to odbicie sposobu zaspokojenia potrzeb. Popyt w ujęciu marketingowym jest to pragnienie posiadania określonych dóbr, popartych możliwością i gotowością ich nabycia. Potrzeby pragnienia są zaspokajane za pomocą dóbr marketingowych i usług. Mylimy się gdy stwierdzamy, że marketing kreuje potrzeby, potrzeby kreuje konsument, a marketing stara się je zaspokajać, natomias ma on wpływ na pragnienia i popyt. Potrzeby klienta mogą być zaś zaspokajane poprzez stworzenie alternatyw produktów. Zaspokojenie potrzeb następuje przez wymianę.
Wymiana jest aktem polegającym na otrzymaniu potrzebnego produktu lub usługi przez zaoferowanie czegoś w zamian. Warunkiem jaki musi być spełniony polega na tym, że każda ze stron musi stanowić wartość dla drugiej. Strony muszą się porozumiewać. Wymiana charakteryzuje się całkowitą wolnością wyboru, czyli mamy możliwość wyboru możemy dokonać przyjęcia lub odrzucenia oferowanej nam wartości, wymiana dobrowolna dla każdej ze stron w niej uczestniczącej. Przy tym zjawisku zachodzi jednak pewna prawidłowość, każda ze stron wymiany dochodzi do wniosku, że prawidłowym działaniem jest utrzymywanie nadal kontaktów z partnerem wymiany, oczywiście tylko wtedy gdy zostanie spełniony warunek dobrowolności.


(…)

… wymiany, oczywiście tylko wtedy gdy zostanie spełniony warunek dobrowolności.
RYNEK - w ujęciu marketingowym jest to obszar składający się ze wszystkich potencjalnych klientów mających jakąś potrzebę i pragnienie, a którzy dla ich zaspokojenia są gotowi i są w stanie dokonać wymiany.
Przedsiębiorstwo morze być zorientowane na cztery różne sposoby, na rynek zwane często orientacjami marketingowymi. Wyróżniamy następujące orientacje marketingowe:
1 orientacja na produkcję - w tym przypadku zakładamy, że konsumenci preferują produkty szeroko dostępne o niski cenach, czyli przypuszczamy, że klientom zależy głównie na dostępności towarów i usług, a ich jakość jest sprawą drugorzędną. Wnioskując nacisk w przypadku stosowania w praktyce w. w. orientacji jest położony na wysokie parametry wydajności…
… z zaszłej sytuacji i po prostu zniechęci się do danej marki, a ponieważ złe wiadomości rozchodzą się szybciej niż dobre niezadowolony konsument podzieli się swoimi opiniami na temat określonego wyrobu z innymi. 4. orientacja marketingowa - polega ona na tym, że już w fazie przygotowania i inwestowania w produkt, niezbędne staje się rozpoznanie możliwości ulokowania go na rynku. Zaistniała konieczność…
… promując nasz produkt. Podmiot rozpoczynając tworzenie strategii, musi sobie powiedzieć co będzie jego rynkiem zbytu, oczywiście jeden wyrób może mieć kilka rynków docelowych, jednak aby je trafnie określić trzeba dokonać segmentacji rynku.
II. Potrzeby klientów - następnym krokiem naszej analizy jest określenie naszych klientów oraz określenie ich potrzeb, taka dokładna analiza często jest bardzo trudna…
… dla naszej firmy.
Zysk - w marketingu nie ma altruizmu, naszym celem jest zaspokojenie potrzeb klientów, którego konsekwencją ma być wymierny zysk z tego tytułu.
Przeprowadzone i przeanalizowane badanie marketingowe należy przekształcić w firmie, w logiczny system informacji marketingowej składający się z ludzi, sprzętu, technik gromadzenia oraz analizy zdobytych informacji. Następnym ogniwem w strukturze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz