Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych

note /search

Źródła informacji - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1232

Badania marketingowe wykład nr3 04.11.2008 Wtórne źródła informacji co daje im przewagę nad informacjami ze źródeł pierwotnych. Zdobyć je można szybko Cena Ze względu na miejsce powstawania danych źródła danych można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne wobec przedsiębiorstwa (lub innego podmiot...

Błędy w badaniach marketingowych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2121

Wykład nr 6 16.12.2008 Błędy w badaniach marketingowych Nie ma doskonałych badań ani bezbłędnych badań! Dzięki znajomości problemów, jakie mogą pojawić się w trakcie prowadzenia badań można zmniejszyć prawdopodobieństwo różnych nielosowych następstw. Podstawowe rodzaje błędów: Istnieje wiele kl...

Badania bezpośrednie - dobór próby

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1435

Badania bezpośrednie - dobór próby Co to jest próba badawcza? Badania wyczerpujące a badania nie wyczerpujące które wybrać? Co to jest populacja badania? Populacja - zbiór osób na temat którego badacz chce osiągnąć określone interesujące go ...

Badania gabinetowe i w terenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938

BADANIE GABINETOWE - ( zwane literaturowym ). Ujęte w „Traktacie o dobrej robocie” autorstwa prof. Kotarbińskiego motto jeżeli ktoś już zrobił to co ty masz do zrobienia, to powinieneś wykorzystać jego osiągnięcia niestety można zastosować w bardzo ograniczonej formie we współczesnej rzeczywistości...

Badania marketingowe - ogólne informacje plus zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120

BADANIA MARKETINGOWE Badania marketingowe Badania jakościowe Badania ilościowe Bezpośrednie Pośrednie Działania marketingowe: Znajomość zasad i reguł rynkowych Znajomość otoczenia marketingowego (prawa ekonomiczne, społeczne) Takty...

Badania marketingowe jako element systemu informacji marketingowej - w...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1435

Wykład nr 1 07.10.2008 Badania marketingowe jako element systemu informacji marketingowej SIM - struktura, w której ramach w interakcje wchodzą ludzie, urządzenia i pracownicy a w efekcie powstaje uporządkowany przepływ odpowiednich informacji wewnętrznych i zewnętrznych pomagających w podejmowani...

Badania rynkowe a badania marketingowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 917

Badania rynkowe i marketingowe Badania rynkowe Rynek to ogół stosunków wymiennych między sprzedającymi, oferującymi towary lub usługi i reprezentującymi podaż a kupującymi, zgłaszającymi zapotrzebowanie na towary i usługi, reprezentującymi popyt. podmioty rynkowe - sprzedający i kupujący przedmi...

Instrumenty pomiarowe - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 497
Wyświetleń: 4116

Badania marketingowe wykład nr 5 02.12.2008 Instrumenty pomiarowe (narzędzia badawcze) Co to jest instrument pomiarowy? Narzędzie służące do pomiaru badanych obiektów Zaplanowany sposób jak pytać jak obserwować by zdobyć dane o konsumencie czy o innych „aktorach” rynku Podział instrumentów: Na...

Koniunktura i analiza rynku - pojęcia podstawowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

Obecna sytuacja rynkowa wymusza na przedsiębiorcach zmianę spojrzenia, na sposób funkcjonowania swojej firmy w nowych warunkach gospodarki wolnorynkowej. Dotychczas w podmiocie przeważał personel o wiedzy czysto technicznej czyli produkt kreował producent nie licząc się z opiniami konsumentów, istni...

Metody budowy kwestionariusza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1827

Metody budowy kwestionariusza. Kwestionariusz jest to zbiór pytań zapisanych w określony sposób na kartkach papieru lub w innej formie w celu wywołania żądanych odpowiedzi. Rodzaje kwestionariuszy: kwestionariusz ankietowy - w ankietowych formach pomiaru pytania odczytuje respondent i on udziela ...