Badania marketingowe - ogólne informacje plus zadania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania marketingowe - ogólne informacje plus zadania - strona 1 Badania marketingowe - ogólne informacje plus zadania - strona 2 Badania marketingowe - ogólne informacje plus zadania - strona 3

Fragment notatki:

BADANIA MARKETINGOWE
Badania marketingowe
Badania jakościowe Badania ilościowe
Bezpośrednie Pośrednie
Działania marketingowe:
Znajomość zasad i reguł rynkowych
Znajomość otoczenia marketingowego (prawa ekonomiczne, społeczne)
Taktyka i strategia marketingowa
Dane przetworzone tworzą informację
Dane Informacja Luka inf . Decyzje
Grupa I
badanie skali popytu
badanie struktury rynku
badanie konkurencji
badanie pozycji firmy na rynku
Grupa II
potrzeby odbiorcy
jaki będzie popyt (zyski)
jaka jest dynamika rynku
udoskonalenie produktu
rozmiar rynku
Grupa III
czy zmieni się wizerunek jakie są wyobrażenia klienta
łatwość zapamiętywania
dostosowanie się do rynku
czy są pozytywne skojarzenia
Grupa IV
zapotrzebowanie na produkt przy różnych wariantach cenowych
ceny firm konkurencyjnych
jaką max. ceną zaakceptuje klient
jaka cena pokryje koszt
Funkcje badań marketingowych:
Funkcja opisowa: opis zjawiska, otoczenia marketingowego (opis rynku, segmentu, wyobrażeń o produkcie, marce firmy naszej i konkurencji)
Funkcja wyjaśniająca: badanie przyczyn wystąpienia określonego zjawiska
Funkcja prognostyczna:
Funkcja innowacyjna: wskazanie nowych możliwości dla firmy
Typy badań
Badania wtórne - poszukiwanie i wykorzystywanie informacji opartych na badaniach wtórnych lub pierwotnych.
Źródła wewnętrzne wtórne: Raport z analizy kosztów produkcji
Raport z oceny polityki zatrudnienia
Raport z efektywności środków produkcji
Bilans wieloletni
Rachunek wyników
Cash flow (przepływ gotówki)
Plany i biznes plan
Źródła zewnętrzne krajowe:
Raport CBOS


(…)

… potrzebną wielkość próby losowej zależnej z populacji 9800 uczniów L.O. w celu oszacowania niezależnego % uczniów palących papierosy z błedem 3%, 1-=0,95
Zad.)
W populacji 30 000 studentów zamierza sie przeprowadzić badanie reprezentacyjne w celu oszacowania odsetka studentów zadowolonych z wybranego kierunku studiów. Ilu studentów należy wylosować zależnie do próby, aby max. Błąd szacunku nieznanego…
…, atrakcyjność, stopień zadowolenia, preferencje dotyczące spędzania wolnego czasu, jakość, standard)
Metody doboru próby
Populacja generalna
Jednostka badania
Liczebność
Metoda pomiaru (np. wywiady, metoda radiowa, ankiety)
Redukcja danych
Raport z badań Dobór próby
I. Losowy
Można ściśle określić błąd w doborze losowym.
Warstwy (warunki doboru)
Wyłączne (jednostka nie może pozostać poza warstwą)
Rozłączne…
… niezależnych
Liczebność: 40
Wiek
Wykształcenie
Płeć
25-35
36-45
46-55
56-
wyższe 10
średnie 15
podstawowe 15
kobiety 25
meżczyźni 15
  
 = 40
 = 40
Za pomocą zmiennych wiązanych:
Wiek Wyższe
Średnie
Podstawowe
K M
K M
K M
36-45
46-55
56-65
66-
3
5
7
2
8 5
1 2
1 3
1 2
Suma = 40
Dobór celowy oparty jest o wiedze, intuicje i doświadczenie
Dobór próby :
Zależny
Niezależny
Zad)
Ile rodzin należących…
… tylko wtedy kiedy zbiorowość generalna nie jest rozwarstwiona i nie ma w niej znaczących różnic.
Operat losowania: adekwatny (odpowiada całej populacji)
kompletny (żadna jednostka nie wypada)
dokładny (nie zawiera fałszywych informacji)
bez powtórzeń
odpowiedni (dogodny , dostępny)
Interwał losowania (co którą jednostkę będziemy losować)
k = N/n
Rodzaje uporządkowań:
losowe warstwowe (bierzemy pod uwagę poszczególne…
… geodezyjnymi, jeżeli próba wstepna 11 pomiarów dla poszczególnych punktów dała wyniki: 0,3 ; 0,4 ; 0,3 ; 0,5 ; 0,2 ; 0,8 ; 0,2 ; 0,8 ; 0,3 ; 1 ; 0,9
Zad.)
Ile należy wylosować niezależnie puszek do badania pewnej partii, aby oszacować % zepsutych konserw, których jest przypuszczalnie rzedu 10 %, z błedem max. 5% , 1- = 0,90
Zad.)
Ile przebiegów kursów pasażerskich należy wylosować niezależnie do próby…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz