Badania marketingowe - Przedmiot i etapy - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2968
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania marketingowe - Przedmiot i etapy - zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:


Badania marketingowe. Blok I
Podstawy informacyjne decyzji marketingowych
związek między informacją a decyzją
struktura systemu informacji marketingowej (na egzaminie)
źródła danych wtórne i pierwotne. Rola badań marketingowych w systemie informacji marketingowych
Blok II
Przedmiot i etapy badań marketingowych
badania rynkowe i badania marketingowe - zakres pojęć
cele i użyteczność badań marketingowych. Procedura badania marketingowego
Problemy doboru metody badania marketingowego
Blok III
Metody gromadzenia badań wtórnych rodzaje i źródła danych wtórnych
badania gabinetowe rynków zagranicznych
jakość i wiarygodność danych wtórnych
Blok IV
Ankietowe badania gromadzenia danych
funkcje i rodzaje ankiet
etapy badania ankietowego
sposoby doboru próby (losowego i nielosowego)
konstrukcja kwestionariusza ankietowego (badawczego)
formułowanie pytań, zasady i rodzaje dobór słownictwa, analiza i interpretacja danych (projektowanie tabel wynikowych, obliczanie zależności
Blok V
Metody jakościowe gromadzenia informacji
rodzaje i metody obserwacji
badania motywacyjne - zogniskowane i głębinowe wywiady marketingowe
- techniki projekcyjne c) eksperymenty jako metody ilościowo wartościowe
d) skale pomiaru zmiennych jakościowych Blok VI
Raport z badania marketingowego
cele i forma raportu
struktura raportu
formy prezentowania i komunikowana wyników badań
Blok VII
Podstawowe obszary zastosowania badań marketingowych - wyznaczanie pozycji przedsiębiorstwa na rynku
wyodrębnianie segmentów rynku
badania pojemności i chłonności rynku
Blok VIII
Stosowanie badań w podstawowych obszarach marketingu
rodzaje badań związanych z produktem
- dom jakości w badaniach produktu
- badania opakowań, etykiet
b) badania związane z ceną
- metody testowania cen - obliczanie progu rentowności
c) badania związane z dystrybucją
- obliczanie kosztów dystrybucyjnych
- określanie efektywności kanału rynku
d) badania związane z komunikacją
- metody testowania reklam
- obliczanie wskaźników skuteczności reklamy
Blok IX
Obliczanie satysfakcji i lojalności klientów
budowanie programów badania satysfakcji klienta
konstrukcja wskaźnika satysfakcji
metody badania lojalności klienta
Literatura:
- Krystyna Mazurek-Łopacińska „Badania marketingowe - teoria i praktyka” wyd. PWN 2005
- Stanisław Kaczmarczyk „Badania marketingowe - metody i techniki” i „Zastosowania badań marketingowych” wyd. Polskie wydawnictwo Ekonomiczne


(…)

…. - Podsystem zasobów archiwalnych: sprawozdania, kartoteki, - Podsystem wywiadu marketingowego, obejmuje różne sposoby pozyskiwania danych z otoczenia, np. a) kontakty z uczestnikami rynku, b)czytelnictwo różnych źródeł: raportów, publikacji, czasopism, prospektów, c)korzystanie z baz danych
d) wykorzystywanie potencjałów sprzedawców
e) zapoznawanie się z produktami konkurencji.
- Podsystem wspierania badań…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz