Badania marketingowe

Istota badań marketingowych - zbiór wykładów.

 • Politechnika Gdańska
 • ks. dr Bernard Marcin Czerwiński
 • Badania marketingowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 973

0123 457 9   ! "! #$ % '%(%) *%+,- ! "./01#2 3 4+,5678598 '%7*:?@A  BC DEF A @GHIE J EKFF H KLKF EBF LMN@EAH=A EDF LI@EOHNLKDA I@A EHC N@P A NA @Q HC BMJ AI MEP RA ?E@F LQ A DMJ AA S TUVW XUYZW Y\TVT] Z^_T`S Ta] ^bcV\UW ^\UW ZW ^bYS d^e W Z_cf ghjk lm nloMJ ABC DEF A @GHIEJH=EJ BRJ E ] c\UW šcS UX\...

Badania marketingowe - rynek nieruchomości

 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
 • dr Małgorzata Okręglicka
 • Badania marketingowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2632

" Z powyższego wykresu wynika, że przeważająca większość firm nie zamierza podjąć żadnych działań związanych z zmianami w przedsiębiorstwie. Prawdopodobnie jest to spowodowane ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym. Niektóre z firm pomimo kryzysu zamierzają podjąć działania polegające na ...

Wykład zogniskowane wywiady grupowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Badania marketingowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1183

Zogniskowane Wywiady Grupowe (FGI) (z ang. Focus Group Interviews ) Jest to jedna z najpopularniejszych metod badań jakościowych, polegająca na wspólnej dyskusji grupy respondentów / uczestników wywiadu, na zadany z góry temat / grupę tematów. W trakcie wywiadu grupowego podejmowane są pytania ba...

Ogólne informacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jadwiga Stobiecka
 • Badania marketingowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1589

  WYKŁADY – dr Jadwiga Stobiecka    1. LITERATURA:  - „Badania marketingowe. Techniki i metody” S. Kaczmarczyk, po r.  - „BM. Teoria i praktyka” K.Mazurek, 2005r.  - „BM – podstawowe warunki” A.Sagan  2. Egzamin:  4.0 z ćwiczeń = zwolnienie z części egzaminu: 60% teoria + 40% zadania      WYKŁAD ...

Badania marketingowe - najważniejsze zagadnienia - Źródło wtórne

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Grażyna Plichta
 • Badania marketingowe
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3913

Badania marketingowe  - usystematyzowany proces zbierania obiektywnych informacji i ich przetwarzania podejmowany celem zmniejszenia ryzyka podejmowanych decyzji marketingowych. Pojęcie badań marketingowych jest szersze niż pojęcie badania rynku, a to ostatnie jest ogólniejsze od pojęcia analiza ry...

Kryteria oceny rynku

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • dr hab. Paweł Węgrzyn
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1267

WSTĘPNE KRYTERIA OCENY RYNKU KRYTERIUM SZWAJCARIA DANIA POLSKA WSP OCENA OCENA*WSP OCENA OCENA*WSP OCENA OCENA*WSP Istniejące kontrakty międzynarodowe 2 2 3 3 2 2 1 Obowiązujące na rynku normy produktów 5 15 4 12 4 12 3 Członkostwo UE 0 0 5 15 5 15 3 Odległość od kraju mac...

Percepcja marki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Anita Proszowska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2688

Zadania do wykonania Na podstawie analizy rezultatów badania proszę odpowiedzieć na poniższe pytania: 1. Które z marek są najbardziej rozpoznawalne? 2. W jaki sposób konsumenci poszerzają swoją znajomość marek? 3. Jaka jest rola opinii znajomych w procesie poznawania nowych marek przez respo...

Badania marketingowe - funkcje, cele - pytania na kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Anita Proszowska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2674

3. Funkcje badań marketingowych zmniejszanie luki informacyjnej w przedsiębiorstwie (stan posiadania informacji a stan zapotrzebowania na informacje) minimalizacja ryzyka podejmowanych decyzji marketingowych (rozmowy, obserwacje – poznajemy opinie innych, co może pomóc w podejmowaniu decyzj...

Badania marketingowe - pytania na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Anita Proszowska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2562

3.funkcje badań marketingowych a) zmniejszanie luki informacyjnej w przedsiębiorstwie (stan posiadania informacji a stan zapotrzebowania na informacje) b)minimalizacja ryzyka podejmowanych decyzji marketingowych (rozmowy, obserwacje – poznajemy opinie innych, co może pomóc w podejmowaniu decyz...

Badania marketingowe - segmentacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Anita Proszowska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2023

Świadomość konsumenta na temat pielęgnacji włosów ma znaczący wpływ na zakup produktu. Potencjalny klient, dla którego nie ma wielkiego znaczenia, jakiego szamponu do włosów użyje, sięgnie po szampon myjący. Konsument, który świadomie dąży do tego by jego włosy wyglądały jak najlepiej, wybierz...