Badania marketingowe - pytania na egzamin

Nasza ocena:

5
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2513
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania marketingowe - pytania na egzamin - strona 1 Badania marketingowe - pytania na egzamin - strona 2 Badania marketingowe - pytania na egzamin - strona 3

Fragment notatki:3.funkcje badań marketingowych a) zmniejszanie luki informacyjnej w przedsiębiorstwie (stan posiadania informacji a stan zapotrzebowania na informacje) b)minimalizacja ryzyka podejmowanych decyzji marketingowych (rozmowy, obserwacje – poznajemy opinie innych, co może pomóc w podejmowaniu decyzji)c) tworzenie więzi między przedsiębiorstwem a pośrednikami i ostatecznymi nabywcami towarów i usług (więź następuje jest przepływ informacji) d) zwiększenie obiektywizmu podejmowanych decyzji marketingowych e) eliminacja przesłanek subiektywnych w podejmowaniu decyzji np. emocji, intuicji, rutyny f) bezstronność i dokładność informacji uzyskanych wg właściwych metod i zasad metodycznych (metodyka – sposób wykonywania czegoś)

2.metody badań marketingowych Metody ilościowe
odpowiada na pytanie „ile ; narzędzie pomiaru kwestionariusz (pytania o ustalonej formie, przewaga pytań zamkniętych); koncentrują się na pytaniach rozstrzygających; dobór próby losowy , kwotowy (=proporcjonalny); większe próby 200 – 1000 osób; mniejszy wpływ osoby prowadzącej (ankietera) na przebieg badania; możliwość ilościowej generalizacji wyników na całą populację (reprezentatywne); metoda interpretacji – z wykorzystaniem analiz statystycznych – bardziej obiektywna Metody jakościowe:
odpowiada na pytanie „co”, „jak”, „dlaczego”; swobodny sposób pozyskiwania informacji (scenariusz i pytania jako zarys wywiadu, pytania otwarte)

1.definicja systemu informacji marketingowej System informacji marketingowej składa się z ludzi, sprzętu, oraz technik gromadzenia, porządkowania, analizy i oceny, a następnie przekazywania na czas potrzebnej i dokładnej informacji do osób podejmujących decyzje dotyczące marketingu. definiowany jako zbiór procedur i metod ciągłego planowania, zbierania, przechowywania i analizy danych oraz otrzymywania informacji przydatnych do podejmowania decyzji marketingowych
2.definicja badań marketingowych to systematyczne projektowanie, zbieranie, analizowanie i prezentowanie danych i wyników badań związanych z sytuacją marketingową przedsiębiorstwa w celu podjęcia decyzji marketingowych lub oszacowania ryzyka ich podejmowania. Procesy i procedury zbierania i analizowania danych i generowania informacji, niezbędnych do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, które nie są dostępne w banku danych SIM. Altkorn - Gromadzenie, analiza i interpretacja danych, pomagających kierownictwu przedsiębiorstwa w zrozumieniu jego otoczenia, identyfikowaniu problemów i sprzyjających sytuacji, oraz rozwoju i przeprowadzenia działań na określonych rynkach.3.funkcje badań marketingowych a) zmniejszanie luki informacyjnej w przedsiębiorstwie (stan posiadania informacji a stan zapotrzebowania na informacje) b)minimalizacja ryzyka podejmowanych decyzji marketingowych (rozmowy, obserwacje - poznajemy opinie innych, co może pomóc w podejmowaniu decyzji)c) tworzenie więzi między przedsiębiorstwem a pośrednikami i ostatecznymi nabywcami towarów i usług (więź następuje jest przepływ informacji) d) zwiększenie obiektywizmu podejmowanych decyzji marketingowych e) eliminacja przesłanek subiektywnych w podejmowaniu decyzji np. emocji, intuicji, rutyny f) bezstronność i dokładność informacji uzyskanych wg właściwych metod i zasad metodycznych (metodyka - sposób wykonywania czegoś)4.główne cele badań marketingowych pomoc w zrozumieniu zjawisk (np. dlaczego maleje sprzedaż) - polega na opisaniu, analizowaniu, pomiarze, przewidywaniu popytu, pomoc w decydowaniu - zidentyfikowan

(…)

… się efektów pierwszej i ostatniej odpowiedzi; brak precyzji w pytaniu np. jak często pija pan kawę?; nakładanie się odpowiedzi; pytania sugerujące odpowiedzi; pytania o dwie sprawy jednocześnie; 28.rodzaje skal pomiarowych Ze względu na stopień dokładności pomiaru można wyróżnić 4 typy skal (podział Stevensa): 1. Skala nominalna (klasyfikacyjna) przyporządkowuje przedmiotom liczby w taki sposób aby odzwierciedlały one jedynie zachodzące między tym przedmiotami stosunki równości i różności pod względem mierzalnym. Skala nominalna jest skalą najsłabszą. Za jej pomocą możemy powiedzieć czy są one takie same czy różne. 2. Skala interwałowa (przedziałowa) posiada właściwości skali porządkowej a ponadto pozwala stwierdzić że przedmioty są różne lub równe, można również określić dokładną odległośc pomiędzy obserwacjami. 3. Skala porządkowa możemy stwierdzić że coś jest mniejsze, większe, równe od czegoś innego ale nie stwierdzamy o ile mniejsze czy większe. 4.Skala ilorazowa przyporządkowuje się przedmiotom liczby, w taki sposób aby stosunki między liczbami odzwierciedlały wszystkie takie stosunki jakie odzwierciedla skala interwałowa ponadto jeszcze zero zostaje przyporządkowanie jednemu przedmiotowi mającemu…
…; prezentację tę uzupełnia się dodatkowym komentarzem bądź specjalnie przygotowanym raportem z badań.9.definicja pojęcia problem decyzyjny, Problem decyzyjny to pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające sytuację problemową, w której podmiot (decydent) staje przed koniecznością wyboru jednego z przynajmniej dwóch możliwych wariantów działania. Sformułowanie problemu decyzyjnego jest zazwyczaj pierwszym…
… ona na prezentowaniu respondentom pytań kwestionariusza na ekranie monitora i uzyskiwaniu na nie odpowiedzi za pośrednictwem sieci lub dyskietki komputerowej. Dzięki bezpośrednim kontaktom respondenta z komputerem możliwe jest szybkie przetworzenie informacji. Ten sposób pozyskiwania informacji wymaga od respondenta znajomości obsługi komputera, co ogranicza krąg respondentów
Ankieta audytoryjna: także czasem stosuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz