Konspekt - Pomiary pierwotne i wtórne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konspekt - Pomiary pierwotne i wtórne - strona 1 Konspekt - Pomiary pierwotne i wtórne - strona 2 Konspekt - Pomiary pierwotne i wtórne - strona 3

Fragment notatki:

Pomiary pierwotne i wtórne
Przedmiot i istota pomiaru wtórnego
Podstawową różnicą pomiarów pierwotnych i wtórnych jest przedmiot pomiaru. Przedmiotem pomiaru pierwotnego jest cecha rzeczy, osoby, zdarzenia lub stanu. Przedmiotem pomiaru wtórnego są dane, czyli wyniki wcześniejszych pomiarów pierwotnych lub wtórnych. Pomiarem wtórnym /potocznie są używane takie nazwy, jak „badania wtórne”, „badania gabinetowe”, „prace przy biurku”/ nazywamy zbieranie, poszukiwanych danych będących wynikiem pomiarów pierwotnych lub wtórnych, przeprowadzonych uprzednio do innych celów przez określone osoby lub instytucje.
Istota pomiaru wtórnego polega na wyborze i ocenie dostępnych danych źródłowych. W wyniku pomiaru wtórnego, przeprowadzonego określonymi metodami, otrzymuje się dane wtórne.
Do zalet tego rodzaju badań należy zaliczyć: szybkość, są tanie, łatwe do przeprowadzenia, są najbardziej użytecznym pomiarem w przypadku badań prowadzonych własnymi siłami oraz przy ograniczonym budżecie.
Natomiast do wad w niektórych przypadkach należy zaliczyć: brak wiarygodności źródła, brak dokładniejszych informacji na dany temat; najczęściej badania gabinetowe dają tylko ogólny pogląd na dane zagadnienie, brak „obiektywności” danych.
O wiarygodności wyników pomiaru wtórnego decydują następujące czynniki: dostępność, dokładność, aktualność, odpowiedniość (trafność), porównywalność. Do źródeł w pomiarach wtórnych zalicza się:
publikacje książkowe,
przeglądy bibliograficzne i dokumentacyjne (słowniki, encyklopedie, itp.),
wydawnictwa statystyczne GUS,
informatory statystyczne ministerstw,
sprawozdania finansowe firm,
wydawnictwa firmowe, promocyjne,
wyniki badań instytutów resortowych, ośrodków badań rynku, a także laboratoriów branżowych,
wyniki placówek badawczych (uczelnie, PAN),
Czynniki uzasadniające podjęcie pracy w terenie
Drugą formą zdobywania informacji jest tzw. praca w terenie , którą określa się mianem pomiary pierwotne (badania pierwotne, badania terenowe). Korzysta się z nich jeśli zostały wyczerpane możliwości pomiarów wtórnych lub uzyskane dane nie są wystarczające. ponadto zdarza się, iż trafność oraz ścisłość informacji uzyskanych w źródłach wtórnych jest wątpliwa lub wręcz występuje brak jej wiarygodności.
Metody pomiarów pierwotnych Pomiary pierwotne dzieli się na pośrednie i bezpośrednie. Do tych pierwszych zaliczają się wszystkie odmiany pomiarów ankietowych (badań ankietowych), wywiad telefoniczny, wywiad internetowy i metodę delficką , a do drugich m.in. wywiady bezpośrednie, obserwacje..


(…)

… telefoniczny, wywiad internetowy i metodę delficką , a do drugich m.in. wywiady bezpośrednie, obserwacje..
Przez ankietę rozumie się pomiar pośredni polegający na udzielaniu pisemnych odpowiedzi przez respondentów. Ankieta jest metodą pomiaru, a kwestionariusz ankietowy - instrumentem tego pomiaru.
Ankietowe metody pomiaru
Wyróżnia się następujące ankietowe metody pomiaru: ankieta pocztowa, ankieta prasowa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz