Internet jako nowa droga dostępu do informacji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Internet jako nowa droga dostępu do informacji - wykład - strona 1 Internet jako nowa droga dostępu do informacji - wykład - strona 2 Internet jako nowa droga dostępu do informacji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Marketing dr Mirosława Barczak
INTERNET JAKO NOWA DROGA DOSTEPU DO INFORMACJI
W latach dziewięćdziesiątych XX wieku Internet rozwinął się, z sieci ograniczonych tylko do rządowych i naukowych, w międzynarodową ogólnodostępną sieć komunikacyjną. Stopień penetracji sieci, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych, szacuje się na około 20% populacji ludzkiej. Tak szybki i obejmujący cały świat rozwój Internetu powoduje, że jest on coraz częściej wykorzystywany jako dostęp do wtórnych źródeł danych, głównie dla dziedzin gospodarki opartych na wiedzy, w tym przede wszystkim dla specjalistów prowadzących badania marketingowe. Podczas komunikacji dwustronnej możliwe jest także korzystanie, dzięki tej sieci ze źródeł pierwotnych. W wyniku komercjalizacji Internetu w latach dziewięćdziesiątych zaoferowano w nim kilka rodzajów usług umożliwiających dostęp do pierwotnych i wtórnych źródeł informacji. Do usług tych zalicza się :
pocztę elektroniczną
telnet - to jedna z pierwszych usług internetowych umożliwiająca połączenie się z innym komputerem w sieci i współpracę z tym komputerem. Tą drogą udostępniane są np. komputerowe katalogi bibliotek, rozkłady jazdy komunikacji masowej. FTP (File Transfer Protocol) - usługa ta jest nazywana protokołem przesyłania plików. Podobnie jak dwie powyższe usługi FTP jest jedną z pierwszych usług zaoferowanych w Internecie (1973) i pozwala na kopiowanie między komputerami znajdującymi się w sieci dowolnych zbiorów danych zawierających program, tekst czy też utwór muzyczny.
IRC (Internet Reley Chat)
Gopher - jest to rozproszony system informacyjny umożliwiający przeszukiwanie i zbieranie danych znajdujących się w różnych miejscach sieci internetowej.
WWW (World Wide Web) - Światowa pajęczyna informacyjna stała się najpopularniejszą i najbardziej kojarzącą się z Internetem usługą sieciową. Usługa WWW składa się z witryn (są to zbiory stron WWW) tworzących pewnego rodzaju gigantyczną bibliotekę, w której można znaleźć wiele źródeł wtórnych w postaci czasopism, katalogów handlowych, ksiąg adresowych itp.
przeglądarki - stanowią najważniejszą część oprogramowania internetowego. Służą jako okno na Internet i punkt startu do wszystkich rozpoczynanych w nim operacji. wyszukiwarki - są specjalnymi programami komputerowymi służącymi do przeszukiwania zasobów Internetu, zbierania danych o dostępnych stronach WWW oraz tworzenia na tej podstawie baz danych. Każda wyszukiwarka prowadzi poszukiwania i odzyskuje dane w odmienny sposób. Przy wyborze wyszukiwarki należy więc zwrócić uwagę na to, która z nich ma największą i najbardziej aktualną bazę danych, czy oferuje dodatkowe komendy zawężające obszar poszukiwań oraz jak długo trzeba czekać na wykaz odpowiedzi.

(…)

…. Następnie wypełnione egzemplarze są przesyłane do badacza lub składane w wyznaczonym miejscu.
Jej zaletą jest możliwość kontrolowania pomiaru przez ankieterów.
Ankieta internetowa - należy do najnowszych metod z zakresu sondażowych metod pośrednich. Może następować za pomocą poczty elektronicznej lub strony internetowej. W przypadkach tych dobór próby losowej nie jest niestety możliwy.
Ankieta faksowa…
… od innych form pomiaru pięcioma elementami:
metodami doboru próby - z książek telefonicznych oraz metodą losowania numerów telefonicznych.
zaprojektowaniem wywiadu - pytania muszą być krótkie, proste i zrozumiałe, głos prowadzącego odgrywa zasadniczą rolę, prowadzący wywiad nie może zaobserwować wszystkich objawów reakcji respondenta, forma pytania wpływa na odpowiedź w krótkim czasie. przeprowadzeniem wywiadu…
… główne metody wyobrażeń: metodę osoby trzeciej, metodę personifikacji i animizacji oraz metodę ekspresji.
POMIARY FIZJOLOGICZNE
Fizyczne i nieświadome reakcje człowieka na oddziaływanie środków reklamy, opakowanie i inne bodźce mogą dać decydentom wiele informacji w zakresie działań marketingowych. Przykładami takich reakcji są przepływy fal mózgowych, przyspieszone bicie serca, ruch gałek i źrenic…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz