Badania marketingowe wykład VII- ankiety

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2604
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania marketingowe wykład VII- ankiety - strona 1 Badania marketingowe wykład VII- ankiety - strona 2 Badania marketingowe wykład VII- ankiety - strona 3

Fragment notatki:


VI ANKIETY 1. Ankieta to zbieranie informacji poprzez dopytywanie
ułatwia prowadzenie wywiadu
bez niej ankieter mógłby pominąć ważne pytania, źle je sformułować, respondent mógłby pogubić się we własnych odpowiedziach;
sprawia, że wywiad jest interesujący
ankieta prowadzi respondenta od zagadnienia do zagadnienia w sposób logiczny i celowy;
zmusza do utrzymania dyscypliny zadawania wszystkich pytań we właściwej kolejności
sprzyja koncentracji na właściwym temacie respondenta i ankietera
wspomaga pamięć
nawet jeśli ankieta ma być tylko podręczną listą pytań, przypomina tematy wywiadu i kolejność pytań;
ułatwia pracę ankietera
praktycznie każdy może postawić pytania i zanotować odpowiedzi; jasne i właściwe uporządkowanie pytań czynią pracę łatwiejszą;
upraszcza zapisywanie danych
gdyby nie kwestionariusz ankietowy zbieranie danych od dużej liczby osób byłoby bardzo skomplikowane. 2. Błędy ankiety pytania, których znaczenie niedokładnie odzwierciedla intencje badającego
pytania całkowicie pominięte
pytania, które nie pozwalają ustalić ścisłego znaczenia odpowiedzi
pytania długie i skomplikowane
pytania powtarzające się
pytania, które nie pozwalają respondentowi udzielić właściwej odpowiedzi
zły układ pytań, przy którym ankieter ma wątpliwości co do ich kolejności lub stawia je w złej kolejności
zbyt wiele pytań (do przyjęcia 4-stronnicowa ankieta)
pytania niewłaściwie rozmieszczone i nieodpowiednio grupowane
strony ankiety ułożone w niewłaściwej kolejności, brak numeracji stron. 3. Rodzaje ankiet - ustrukturowana nie pozostawia ankieterowi żadnej swobody co do sposobu, czy kolejności zadawania pytań
stosuje się w badaniach, w których trzeba przeprowadzić bardzo dużą liczbę wywiadów zawiera pytania otwarte, częściej jednak zamknięte, z gotowym zestawem odpowiedzi do wyboru
ankieta mało elastyczna; musimy te pytania przeczytać w kolejności 4. Rodzaje ankiet - częściowo ustrukturowana pytania są ułożone tak jak w konwencjonalnej ankiecie
ankieter może rozpocząć wywiad od dowolnego pytania w zależności od sytuacji
może pomijać niektóre pytania i wracać do nich później
ankieta taka stanowi narzędzie dające ankieterowi większą możliwość pogłębienia wywiadu
znaczna rola ankietera, ograniczona kontrola
istnieje możliwość, że ankieterzy będą w różny sposób interpretować pytania i odpowiedzi
częściowo elastyczna
powinien pracować bardzo doświadczony ankieter, który wie jak wykorzystać zalety tej ankiety


(…)

… badawczy.
po co robimy te badania ankietowe, na jakie pytania mają dać nam odpowiedź, jakie problemy rozwiązać?
Wstępna lista pytań.
Wstępne skalowanie odpowiedzi.
próbujemy wstępnie ustalić warianty odpowiedzi
Wstępne sprawdzenie pytań poprzez:
rozmowy z kolegami
konsultacje ze zleceniodawcą
konsultacje naukowe
Kwestionariusz próbny.
Badania pilotażowe.
Badania te muszą zawsze być przeprowadzone…
… tych pytań bezpośrednio
tematy, które chcemy poruszyć, nie konkretne pytania, w zależności od rozmówcy będziemy zadawać ilość pytań i ich rodzaj
pytania powinny być formułowane w trakcie samego wywiadu, odpowiednio do konkretnej sytuacji
Kwestionariusz ankietowy to zbiór pytań zapisany w określony sposób na papierze lub np. na dyskietce w celu uzyskania odpowiedzi.
Ten sam kwestionariusz…
…; ankiety tematyczne są wybiórczo traktowane przez respondentów, ważna jest wielkość czcionki, wygląd estetyczny)
ankieta powinna być w miarę krótka (im więcej pytań, tym mniejsza zwrotność, pytania tylko takie, które dają odpowiedź na temat badania
w miarę możliwości pytania powinny być zamknięte
należy opłacić koszty przesyłki zwrotnej
koperta z przyklejonym znaczkiem i wypisanym adresem
należy zapewnić respondentowi anonimowość (klauzula, jeżeli chcesz wziąć udział w losowaniu to wypełnij część z nazwiskiem; można od kuponu odciąć nasze dane adresowe i włożyć do innej koperty)
ankieta powinna dotrzeć do respondenta w firmie w środku tygodnia, w domu pod koniec tygodnia)
należy wysłać ankietę do konkretnej osoby w firmie - imię i nazwisko, stanowisko
ewentualnie należy wysłać list monitujący łącznie…
… na ulepszenie produktu)
co konkretnie ma uczynić respondent (zaznaczyć właściwy wariant i włożyć do koperty zwrotnej)
do czego będą wykorzystane udzielone odpowiedzi
czy badanie ma charakter anonimowy czy nie
14. Ankieta prasowa - zalety
większy procent odpowiedzi niż w ankiecie pocztowej
stosunkowo niski koszt
zabiera mniej czasu
wygodna dla respondentów, gwarantuje im pełną anonimowość
15. Ankieta prasowa…
… przesyłanych pocztą lub inną drogą
zaleta: całkowita anonimowość
wada: kwestionariusz nie może być obszerny, oryginalnie wydrukowany
17. Ankieta komputerowa
Prezentowanie pytań na ekranie monitora lub terminalu - uzyskanie odpowiedzi przez system przycisków. Możliwość napisania kwestionariusza rozesłania go do respondentów
zalety:
redukuje błędy wynikające z bezpośrednich kontaktów respondentów z ankieterem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz