Zasady tworzenia ankiety

Nasza ocena:

5
Pobrań: 266
Wyświetleń: 5880
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady tworzenia ankiety - strona 1 Zasady tworzenia ankiety - strona 2 Zasady tworzenia ankiety - strona 3

Fragment notatki:W niniejszym dokumencie poruszone zostały takie zagadnienia jak: zalety i wady ankiet, cechy i rodzaje ankiet, ankieta pocztowa, ankieta prasowa, ankieta radiowa i telewizyjna, Ankieta opakowaniowa, ankieta audytoryjna, ankieta telefoniczna . Ponadto w treści notatki znajdują się takie pojęcia jak: ankieta ustrukturowana, częściowo ustrukturowana, nieustrukturowana, błędy ankiet, kwestionariusza ankietowy, kwestionariusz wywiadu, budowa kwestionariusza. Oprócz tego notatka zawiera informacje na temat: jakie mogą wystąpić pytania w kwestionariuszu, czego mogą dotyczyć pytania. W tekście opisane zostały również rodzaje pytań które mogą zostać użyte w kwestionariuszu: otwarte, zamknięte, półotwarte, rozstrzygające, dopełniające, filtrujące, buforowe, sprawdzająco-kontrolne, pytania tabele, sugerujące odpowiedź, metryczne, łagodzące pytania, panel.

Ankieta
Badania marketingowe obejmują diagnozę potrzeb informacyjnych danych, które służą podejmowaniu decyzji marketingowych.
Podstawowymi warunkami dobrego badania marketingowego są umiejętności metodologiczne, ważność informacji i podejmowanie decyzji. Z tej definicji wynika rola, którą spełnia analityk. To na nim ciąży odpowiedzialność za diagnozę potrzeb informacyjnych, wybór zmiennych do pomiaru oraz ważność gromadzonych informacji.
Wśród metod i technik zbierania informacji, które znajdują zastosowanie w badaniach marketingowych należy wyróżnić:
obserwacji
wywiadu
ankiety
panele
omnibus
metody projekcyjne
metody twórczego myślenia
Najczęściej stosowaną i najbardziej rozpowszechnioną metodą Gromadzenia informacji jest ankieta.
Ankieta jest zbiorem technik badawczych, za pomocą których badacz otrzymuje informacje w procesie wzajemnego komunikowania się z innymi osobami odpowiadającymi pisemnie na jego pytania.
Ankieta polega na zbieraniu informacji poprzez dopytywanie innych osób:
ułatwia prowadzenie wywiadu
bez niej ankieter mógłby pominąć ważne pytania, źle je sformułować, respondent mógłby pogubić się we własnych odpowiedziach;
sprawia, że wywiad jest interesujący
ankieta prowadzi respondenta od zagadnienia do zagadnienia w sposób logiczny i celowy;
zmusza do utrzymania dyscypliny zadawania wszystkich pytań we właściwej kolejności
sprzyja koncentracji na właściwym temacie respondenta i ankietera
wspomaga pamięć
nawet jeśli ankieta ma być tylko podręczną listą pytań, przypomina tematy wywiadu i kolejność pytań;
ułatwia pracę ankietera
praktycznie każdy może postawić pytania i zanotować odpowiedzi; jasne i właściwe uporządkowanie pytań czynią pracę łatwiejszą;
upraszcza zapisywanie danych
gdyby nie kwestionariusz ankietowy zbieranie danych od dużej liczby osób byłoby bardzo skomplikowane.
Wyróżniamy następujące ankiety:
pocztowa
prasowa
opakowaniowa
radiowa, telewizyjna
Audytoryjna
telefoniczna
Ankieta pocztowa powinna być atrakcyjna i ciekawa (respondent zachwycony jest gdy są pytania otwarte, zniechęca się dużą ilością kartek do wypełniania; ankiety tematyczne są wybiórczo traktowane przez respondentów, ważna jest wielkość czcionki, wygląd estetyczny
Powinna być w miarę krótka (im więcej pytań, tym mniejsza zwrotność, pytania tylko takie, które dają odpowiedź na temat badania.
Ankietą pocztową należy zachęcić respondenta do wypełnienia ankiety w jasnym i zwięzłym liście przewodnim (osobna kartka, najlepiej aby list zwracał się imiennie do respondenta, bo wówczas czuje się on miło, że do niego napisano; w liście piszemy czego dotyczy ankieta, dlaczego właśnie do tej osoby wysłaliśmy

(…)

…, nie zasugerowaną znajomość produktu
kiedy obawiamy się, że w przypadku podania kategorii do wyboru respondenci będą zaniżać lub zawyżać częstotliwość odpowiedzi
zamknięte
Zawierają rozłączny i wyczerpany zestaw możliwych odpowiedzi. Pytania zamknięte są wygodne dla respondenta, który czyta odpowiedzi i nie musi się nad nimi długo zastanawiać. Ułatwiają też pracę ankietera.
Półotwarte
Inaczej zwane półzamknięte - są to pytania zamknięte z ukrytym na liście odpowiedzi podpytaniem otwartym np. inne (jakie), inaczej (jak).
Rozstrzygające
Rozpoczynają się najczęściej od „Czy ...?”. Respondent odpowiada na nie: tak, nie wiem lub nie mam zdania.
Dopełniające
Respondentowi proponuje się zestaw możliwych odpowiedzi do wyboru. Osoba badana może być poproszona o wybór.
Filtrujące
Inaczej zwane selekcyjne lub odsiewcze…
… się kolejno do różnych przedmiotów, wartości
np. Jak często kupuje Pan/i niżej wymienione produkty:
częstotliwość zakupu
produkty
codziennie
2-3 x w tygodniu
1 x w tygodniu
rzadziej
cukier
mąka
pieprz
10) sugerujące odpowiedź
czy zgadza się Pan/i, że firma XYZ produkuje wyroby dobrej jakości ?
czy proszek do prania Persil jest tak znakomity jak zawsze ?
11) metryczne
płeć: kobieta mężczyzna
wiek respondenta…
… zmian w czasie takich zjawisk jak zakupy i u użytkowanie poszczególnych produktów, plany zakupu itp.
Znaczenie badań marketingowych, ich planowanie, gromadzenie oraz analizowanie to podstawa prowadzenia marketingu w realiach dzisiejszej gospodarki rynkowej. Korzyści jakie płyną z wykorzystywania badań ankietowych to głównie zmniejszenie ryzyka podejmowania błędnych decyzji. Wciąż rośnie zapotrzebowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz