Percepcja marki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2751
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Percepcja marki - strona 1 Percepcja marki - strona 2

Fragment notatki:Zadania do wykonania
Na podstawie analizy rezultatów badania proszę odpowiedzieć na poniższe pytania:
1. Które z marek są najbardziej rozpoznawalne?
2. W jaki sposób konsumenci poszerzają swoją znajomość marek?
3. Jaka jest rola opinii znajomych w procesie poznawania nowych marek przez respondentów?
4. Jak kształtuje się poziom testowania marki Maxwell House?
5. Czy występuje zróżnicowanie w preferencji w odniesieniu do kawy między kobietami a mężczyznami?
6. Która kawa jest oceniana najgorzej przez respondentów?
7. Która kawa jest najmniej akceptowana przez osoby z wyższym wykształceniem?
8. Czy świadomość istnienia marek kawy na rynku jest duża czy mała?
9. Która z marek ma najbardziej ugruntowaną pozycję na rynku?
10. Która z marek jest druga na rynku?
11. Co jest najistotniejszym celem marketingowym w przypadku kaw Maxwell House i Prima?

Badanie percepcji marek kawy
Wyniki badania
Poniżej przedstawiono wyniki badania percepcji marek kawy przeprowadzone w Polsce w czerwcu 1997 roku.
Cel badawczy: ustalenie stopnia percepcji badanych marek kawy z uwzględnieniem źródeł pochodzenia bodźców percepcyjnych. Percepcja marki rozumiana jest jako świadomość istnienia na rynku tej marki. Populacja badanych: mieszkańcy Poznania, powyżej 18. roku życia, 200 osób
Dobór próby: zespołowy - losowanie warstwowe; warstwami były grupy klientów poszczególnych sklepów. Metoda: wywiad z wykorzystaniem standaryzowanego kwestionariusza.
Tab.1.
Płeć
Wiek
Wykształcenie
20-35
36-50
51 +
podst.
zaw.
śred.
wyż.
Kobiety (67,5%)
25%
28%
14,5%
6,5%
10%
35%
16%
Mężczyźni (32,5%)
14,5%
10,5%
8%
5%
6,5%
12%
9%
Źrodło: M. Majewska, Percepcja marek kawy, „ Marketing Serwis" 1998, nr 2, s. 24-26
Tab. 2. Rangowanie marek według zajmowanych przez nie pozycji
Marka kawy
l miejsce
II miejsce
III miejsce
Sumy punktów
Jacobs
52
36
14
242
Astra
47
22
24
209
Tchibo
12
30
24
120
Nescafe
7
15
17
68
Prima
9
8
13
56
Terra
3
4
9
20
Maxwell House
0
8
2
18
Źrodło: M. Majewska, Percepcja marek kawy, „ Marketing Serwis" 1998, nr 2, s. 24-26
Tab. 3. Struktura respondentów pod względem percepcji poszczególnych marek kawy
Marka kawy Względna liczba osób deklarujących znajomość marki kawy (%)
Jacobs
96,5
Astra
92,5
Nescafe
86,5
Tchibo
86,5
Maxwell House
82,5
Prima
81,5
Źródło: M. Majewska, Percepcja marek kawy, ,,Marketing Serwis" 1998, nr 2, s. 24-26
Tab. 4. Źródła percepcji poszczególnych marek kawy (%) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz