Badania marketingowe - najważniejsze zagadnienia - Źródło wtórne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1085
Wyświetleń: 4431
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania marketingowe - najważniejsze zagadnienia - Źródło wtórne  - strona 1 Badania marketingowe - najważniejsze zagadnienia - Źródło wtórne  - strona 2

Fragment notatki:

Badania marketingowe  - usystematyzowany proces zbierania obiektywnych informacji i ich przetwarzania podejmowany celem zmniejszenia ryzyka podejmowanych decyzji marketingowych. Pojęcie badań marketingowych jest szersze niż pojęcie badania rynku, a to ostatnie jest ogólniejsze od pojęcia analiza rynku.
Cel i przedmiot badań marketingowych  to dostarczenie menedżerom firmy informacji niezbędnych do podejmowania decyzji dotyczących strategii produktu i opakowania (usługi), polityki cenowej, dystrybucji i promocji produktu.
Czym różni się problem decyzyjny od problemu badawczego ? Podaj przykład dla wybranego przez Ciebie obszaru marketingu. Przykładem problemu decyzyjnego jest problem typu: ile powinienem wydać na reklamę? Przykładem problemu badawczego jest problem typu: jaka jest elastyczność cenowa popytu na produkt?
Źródło wtórne  (źródło zastane) - każda publikacja, która nie stanowi opisu oryginalnych badań, obserwacji, spostrzeżeń, teorii lub hipotez własnych autora, lecz gromadzi i prezentuje dane pochodzące od innych autorów. Źródła: - naukowe publikacje - podręczniki - większość encyklopedii - bazy danych - Artykuły prasowe
Źródło pierwotne   (źródło wywołane) - każda   publikacja , która zawiera oryginalny opis badań, obserwacji, spostrzeżeń,   teorii ,   hipotez   własnych   autora . Hipoteza Jest stwierdzeniem co do którego istnieje prawdopodobieństwo , że stanowić ono będzie prawdziwe rozwiązanie podstawowych problemów. Ma być tak sformułowana aby była łatwa do zweryfikowania. Powinna być empirycznie sprawdzalna tzn. taka, która jest powiązana związkami wynikania ze zdaniami obserwacyjnymi.
FUNKCJA HIPOTEZY : - funkcja planowania i ukierunkowania badań - hipoteza powinna sugerować nowe obserwacje
4 cechy dobrej hipotezy - prostota, - adekwatność, - konkretność, - oczywistość Etapy procesu badania marketingowego 1.Określenie problemu badawczego 2. Formułowanie hipotez 3. Opracowanie planu badań 4. Wybór metod gromadzenia danych 5. Analizowanie i interpretowanie danych 6. Opracowanie raportu z badań
Określenie problemu badawczego i celu Problem należy sprecyzować w postaci jednego lub kilku pytań badawczych. Pytania będą dotyczyć dziedziny, którą firma chce lepiej poznać i co do której zamierza podjąć działania, mające na celu poprawę osiąganych efektów. Może to być również dziedzina, w której już pojawiły się problemy, np. ze sprzedażą towarów. Przykładowe pytania badawcze to: -Czy firma powinna podjąć produkcję nowego produktu? -Jakie są przyczyny spadku sprzedaży danego towaru? -Jaką strategię promocyjną zastosować dla konkretnego produktu? Analiza i interpretacja wyników - Wnioskuje się na podstawie zgromadzonych danych, weryfikuje hipotezy i poszukuje odpowiedzi na zadane pytania badawcze. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz