Badania marketingowe - rynek nieruchomości

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2681
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badania marketingowe - rynek nieruchomości - strona 1 Badania marketingowe - rynek nieruchomości - strona 2 Badania marketingowe - rynek nieruchomości - strona 3

Fragment notatki:"
Z powyższego wykresu wynika, że przeważająca większość firm nie zamierza podjąć żadnych działań związanych z zmianami w przedsiębiorstwie. Prawdopodobnie jest to spowodowane ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym. Niektóre z firm pomimo kryzysu zamierzają podjąć działania polegające na wzroście najczęściej konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz poziomu zatrudnienia oraz inwestycji. Nieznaczną grupę stanowią przedsiębiorcy którzy zakładają spadek w szczególnie w obszarze zatrudnienia oraz płac pracowników jak również będą starać się ograniczyć koszty produkcji."

"Ogromna większość przedsiębiorstw biorących udział w ankiecie nie zamierza w przeciągu najbliższych 3 lat inwestować w nieruchomości (70%) może być to spowodowane brakiem środków finansowych lub zachowawczym prowadzeniem działalności i nie podejmowaniem ryzykownych inwestycji. Jednak niektóre z firm (13%) zamierzają podjąć działania mające na celu inwestycji w nieruchomości i w takim przypadku jest to zakup gruntów i budowa nieruchomości."

WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I MARKETINGU W CHRZANOWIE
Raport z badań dotyczących inwestycji polskich przedsiębiorstw
ROK II SEMESTR IV
KIERUNEK: ZARZĄDZANIE
Spis treści
Wstęp
Rozdział I Metoda badań
Rozdział II Respondenci
Długość działania firmy na rynku.
Ilość zatrudnionych pracowników.
Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
Rozdział III Analiza i interpretacja danych
Planowane zmiany w przedsiębiorstwie.
Ważność inwestowania w środki trwałe.
Ostatnie inwestycje w środki trwałe.
Stan prawny posiadanych nieruchomości.
Okres posiadanych nieruchomości.
Rodzaj posiadanych nieruchomości.
Sposób w jaki zostały zakupione nieruchomości.
Zamiar inwestowania w nieruchomości.
Opłacalność spłat kredytowych w stosunku do wynajmu.
Przewidywalny poziom cen nieruchomości.
Czynniki wpływające na zakup nieruchomości.
Preferowana przy zakupie powierzchnia nieruchomości.
Czynniki skłaniające do zakupu nieruchomości
Sposób poszukiwania ofert na zakup nieruchomości.
Obawy przy inwestycjach w nieruchomości.
Stopień ryzyka przy inwestycjach w nieruchomości.
Poziom rozwoju i stabilizacji rynku nieruchomości.
Rozdział IV Wnioski
WSTĘP
Przedstawione w niniejszym raporcie badania wskazują jak kształtują się inwestycje w polskich firmach, a w szczególności jak firmy zapatrują się na inwestycje dotyczące rynku nieruchomości. Na podstawie otrzymanych informacji możliwe będzie ustalenie m.in. jakie inwestycje planują podjąć najczęściej firmy, jak oceniają rynek nieruchomości w Polsce oraz jego stabilność i ryzyko inwestycji na tym rynku, na co zwracają uwagę podczas zakupu nieruchomości, skąd biorą informację o rynku nieruchomości.
Poniższe badania zostały przeprowadzone za pomocą ankiet przygotowanych specjalnie na potrzeby edukacyjne. Przygotowujący te badania posiadają podstawową wiedze na temat inwestycji oraz rynku nieruchomości co niewątpliwie pomogło w rzetelnym oraz opiniotwórczym przedstawieniu uzyskanych wyników.
Opracowanie poniższe jest oparte na analizie danych z badania przeprowadzonego na 23 losowo wybranych respondentach. Jak wynika z przeprowadzonych badań uczestnicy badania reprezentują podmioty gospodarcze z terenu małopolski.
Prezentowane poniżej analizy i wyjaśnienia są efektem odpowiedzi na pytania z ankiety.
ROZDZIAŁ I METODA BADAŃ
W celu uzyskania niezbędnych danych w przeprowadzonym badaniu posłużono się kwestionariuszem ankiety. Metoda ta została wybrana ze względu na uzyskanie dużej ilości informacji od szerokiego grona re

(…)


tak, w zakup nowych budynków (na rynku pierwotnym)
tak, w zakup używanych budynków (na rynku wtórnym)
tak, w rozbudowę posiadanej (własnej) nieruchomości
tak, w modernizację /remont posiadanej (własnej) nieruchomości
przedsiębiorstwo nie planuje inwestycji w nieruchomości
Planowane inwestycje w nieruchomości
Procent respondentów
zakup gruntów i budowa nieruchomości
13%
zakup nowych budynków
0%
zakup używanych…
… wykluczono odpowiedź z ankiety nr 20. Respondent odpowiedział, że posiadane nieruchomości na własność to grunty zabudowane (z budynkami) jednocześnie udzielając odpowiedzi w pytaniu 7 tej samej ankiety, że funkcjonuje w pomieszczeniach wynajętych. Błąd logiczny powstały najprawdopodobniej z niedokładnego przeczytania przez respondenta pytania. Wykluczenie z analizy pytania 9 z ankiety nr 20 nie ma wpływu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz