Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

note /search

Analiza finansowa Ekonaft

  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2065

Zajęcie odbywają się w Wyższej Szkole przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie a prowadzi dr Małgorzata Barbara Okręglicka. Notatka składa się z 13 stron. Największy udział w sumie bilansowej mają aktywa obrotowe stanowiące w 2010 r...

Zarządzanie ryzykiem - metody identyfikacji ryzyka

  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
  • Zarządzanie ryzykiem
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2765

"Ryzyko jest zintegrowanym elementem każdej działalności gospodarczej i nie jest możliwa całkowita jego eliminacja. Bardzo ważne dla przedsiębiorcy jest znalezienie źródeł powstawania tego ryzyka, jego wielkości oraz wpływu jakie może ono mieć na prowadzoną przez niego działalność. W kole...

Badania marketingowe - rynek nieruchomości

  • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
  • Badania marketingowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2716

" Z powyższego wykresu wynika, że przeważająca większość firm nie zamierza podjąć żadnych działań związanych z zmianami w przedsiębiorstwie. Prawdopodobnie jest to spowodowane ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym. Niektóre z firm pomimo kryzysu zamierzają podjąć działania polegające na ...