Teoria wahań cyklicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Teoria wahań cyklicznych - strona 1 Teoria wahań cyklicznych - strona 2 Teoria wahań cyklicznych - strona 3

Fragment notatki:

TEORIA WAHAŃ CYKLICZNYCH KONIUNKTURA - ZAGADNIENIA TEORETYCZNE
Koniunktura - stan gospodarki w danym okresie
Sytuacja statyczna: nie ma zmian w zdolnościach produkcyjnych gospodarki: te same zasoby i nie ma postępu technicznego W tej sytuacji zmiany produkcji (PKB) są związane ze zmianami koniunktury gospodarczej (złym/dobrym stanem gospodarki) -są to wahania koniunkturalne Sytuacja dynamiczna: następuje zmiana zdolności produkcyjnych: rosną zasoby pojawia się postęp techniczny Może pojawić się wzrost gospodarczy - zmiany trwałe/długofalowe WNIOSEK Nie każda zmiana PKB oznacza wzrost gospodarczy, duża część zmian ma charakter koniunkturalny (NIE DAJMY SIĘ NABRAĆ)
RODZAJE WAHAŃ KONIUNKTURALNYCH: 1. Wahania cykliczne - periodyczne powtarzające się spadki i ożywienia koniunktury 2. Wahania sezonowe - wahania koniunkturalne związane ze zmianą aktywności w różnych porach roku np.. PKB jest relatywnie niższy w styczniu -lutym ale wysoki w grudniu (Boże Narodzenie!!!) 3. Wahania przypadkowe - wahania związane ze zdarzeniami jednostkowymi takimi jak wojna, strajk, klęska żywiołowa WAHANIA CYKLICZNE Rodzaje wahań cyklicznych: 1. Cykl klasyczne - 8-11 lat - zmiany w kapitale trwałym 2. Cykl mniejszy Kitchina - 3-3,5 roku - zmiany w kapitale obrotowym 3. Cykl rolny -2-4 lata 4. Cykl długi Konradiewa (40-60 lat) 1.Sytuacja statyczna - wahania koniunkturalne 2. Sytuacja dynamiczna - trend (długofalowa tendencja zmian) Stan koniunktury= (T, Ws, Wp, Wc) T - trend Wc - wahania cykliczne Ws - wahania sezonowe Wp - wahania przypadkowe Morfologia Cyklu Klasycznego Cykl klasyczny - 8-10 lat (wahania PKB) występował do lat 50-tych 20 wieku a)Kryzys, Recesja b)Depresja, Dno c)Ożywienie, Ekspansja d)Szczyt, Boom, Rozkwit Idealny cykl koniunkturalny RECESJA - to cykliczny spadek aktywności w gospodarce realnej. Według książkowej definicji, z recesją mamy do czynienia wtedy, gdy PKB spada przez co najmniej dwa kwartały z rzędu. Jej objawy to wzrost bezrobocia, spadek produkcji przemysłowej i spadek konsumpcji. W zależności od liczby bezrobotnych, recesja może być głęboka albo płytka. Obecna jest jedenastą w powojennej Ameryce, szóstą w Niemczech, piątą w Wielkiej Brytanii. Na całym świecie pracę może stracić 50 mln ludzi.


(…)

…. KRYZYS GOSPODARCZY… Spadek produkcji i konsumpcji; Spadek PKB; Wzrost stopy bezrobocia; Ograniczenie inwestycji; Zmniejszenie wydatków na badania i rozwój. W SKALI GLOBALNEJ (MIĘDZYNARODOWEJ)
Susza kredytowa; Spadek i wycofywanie się bezpośrednich inwestycji zagranicznych ; Spadek eksportu; Bankructwa banków kupujących derywatywy . 1) Y2K boom lipiec 1999 Dow Jones przekracza 10000 pkt…
… lat
3-4 lata, skrócenie recesji i wydłużenie ożywienia Pkb waha się (rośnie i spada)
Waha się stopa wzrostu PKB (PKB rośnie tylko raz wolniej a raz szyb
iej) Rodzaje wahań cyklicznych
Przyczyny wahań cyklicznych
1.Na gruncie teorii klasycznej nie dawało się wytłumaczyć istnienia cykli gdyż popyt globalny zawsze musiał się równać produkcji potencjalnej Szukano więc przyczyn w: a)Niedoskonałości…
… i w londyńskim City: zbierali kapitał na przejęcia i fuzje, pomnażali cudze majątki i spekulowali na papierach wartościowych, surowcach i walutach (np. polskim złotym). W wolnych chwilach zajmowali się inżynierią finansową, czyli wymyślaniem nowych produktów inwestycyjnych, m.in. derywatów kredytowych. Panowie Wszechświata - jak lubili o sobie mówić - stanowili rodzaj bankowej arystokracji. Kryzys finansowy…
…) DERYWATY - Instrumenty pochodne- są instrumentami finansowymi opartymi na innych instrumentach (w szczególności papierach wartościowych), lub kursach walutowych, od których zależy ich wartość. Bazą instrumentów pochodnych są zazwyczaj instrumenty rynku kapitałowego, takie jak akcje czy obligacja (np. derywatem są opcje)
DERYWATY KREDYTOWE - derywaty, inaczej instrumenty pochodne, to produkty finansowe…
…, czyli pozbywanie się nadmiernego zadłużenia przez banki i fundusze. Nagłe wyschnięcie strumieni kapitału, które nawadniały globalną gospodarkę, paraliżuje nie tylko rynki finansowe, ale także handel i przemysł. Susza kredytowa dotknęła najboleśniej rynki wschodzące - otrzymają one w 2009 zaledwie 20 proc. kapitału, który dostały w 2007 r RYNKI WSCHODZĄCE - to już pewien anachronizm, bo kraje tej grupy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz