Derywat

note /search

Typy derywacji w języku polskim

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Gramatyka opisowa
Pobrań: 4396
Wyświetleń: 20349

od sposobu tworzenia derywatów, czyli wyrazów pochodnych, wyróżniamy kilka typów derywacji: Derywacja...

Mikroekonomia - wykład cz.3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2156

terminowe, warranty, derywaty, segmenty rynku kapitałowego, rynek wtórny i jego funkcje, ceduła giełdowa...

Segmentacja rynku finansowego

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rynki finansowe
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1449

finansowych (derywatów) Ich wartość zależy od wartości instrumentu bazowego, rynek dużo bardziej rozwinięty...

Fleksja a słowotwórstwo-wykład

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Wstęp do językoznawstwa
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3395

regularnie, zatem ich cechą jest gramatyczność a derywaty tworzone są nieregularnie, tj. muszą...

Zagadnienia ogólne z przedmiotu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Rynki finansowe
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1001

instrumentów pochodnych - derywaty (na rynku pieniężnym, walutowym, i na innych rynkach) ryzyko derywat...