Zagadnienia ogólne z przedmiotu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagadnienia ogólne z przedmiotu - strona 1 Zagadnienia ogólne z przedmiotu - strona 2

Fragment notatki:

Rynek finansowy - miejsce, w którym odbywa się ruch pieniądza pomiędzy różnymi podmiotami (uczestnikami), przeprowadza się tam transakcje (są podmioty mające nadwyżkę i deficyt kapitału).
Rynek finansowy to miejsce, gdzie kapitał może przepływać od podmiotów mających nadwyżkę do tych, które mają deficyt
Rynek bankowy nie jest jedyną częścią rynku finansowego
Pieniądze można ściągnąć z rynku w różny sposób Np. emitując papiery wartościowe o różnym charakterze :
Krótkoterminowe (bony komercyjne, kwity) - tym, który dostarcza kapitały nie jest jeden podmiot tylko grupa inwestorów, papiery wartościowe mają charakter zwrotny
Sprawnie funkcjonujący rynek satysfakcjonuje obie strony.
Zagadnienia: Zagadnienia ogólne na początku - definicje, uczestnicy itp., nadzór finansowy w UE i na rynku Polskim
Rynek pieniężny :
wycenianie wartości pieniądza w czasie (na ćwiczeniach)
bez rynku depozytowo-kredytowego i wierzytelności (bo to już znamy)
rynek papierów dłużnych
rynek międzybankowy
specyfika przepływu pieniądza między bankami komercyjnymi (cena pieniądza)
rozliczenia międzybankowe
pieniądz bezgotówkowy (systemy rozliczeniowe na tle rynku europejskiego)
działania banku centralnego
mechanizmy pozwalające funkcjonować rynkowi, dostojnicy i instrumenty
Odmiana rynku pieniężnego - rynek walutowy :
transakcje walutami - instrumentami o różnym stopniu płynności
jest potrzebny nie tylko aby wymienią jedną walutę na inną,
działania podejmowane przez bank centralny,
działania spekulacyjne, przewidywanie wahań kursów (można zarobić i można stracić)
kursy walutowe, parytety
uczestnicy rynku, transakcje rynku:
kasowe
terminowe
swapy
opcje i struktury opcyjne
Rynek kapitałowy - część rynku finansowego służąca do zbierania kapitału długoterminowego:
rynek długoterminowy (termin zapadalności przekraczający 1 rok)
finansowanie rozwoju przedsiębiorstw, budowanie infrastruktury JST
emitowanie obligacji skarbowych - są tu najważniejsze
inne obligacje ( Np. samorządu, przedsiębiorstwa )
rynek akcji - jak funkcjonuje, giełda, rynek poza giełdowy, alternatywne systemy obrotu funkcjonujące w Polsce
nie tylko rynki ale również cała infrastruktura ( Np. krajowy depozyt papierów wartościowych )
analiza fundamentalna - na ćwiczeniach
Rynek instrumentów pochodnych - derywaty (na rynku pieniężnym, walutowym, i na innych rynkach)
ryzyko
derywat to instrument, którego wartość zależy od innych instrumentów prostych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz