Rynki finansowe

note /search

Rynki Finansowe Ragan

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rynki finansowe
Pobrań: 3276
Wyświetleń: 3269

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA RYNKÓW FINANSOWYCH 1. Rynek to ogół zamierzonych i zrealizowanych transakcji ku p na-sprzedaży oraz warunków na jakich są one proponowane i dokonywane. Innymi sł o wy, rynek jest to stale dokonujący się w gospodarce proces, w ramach którego ludzie, tj. kup u jący i sprze...

Ogólna charakterystyka rynków finansowych

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Rynki finansowe
Pobrań: 728
Wyświetleń: 3437

...Pojęcie rynków finansowych: Rynek finansowy obejmuje transakcje specyficznym towarem, czyli pieniądzem. Ceną pieniądza na rynku finansowym jest stopa procentowa. Ściśle biorąc rynki finansowe to rynki, na których przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe. Instrument finansowy jest to um...

Rynki finansowe Uniwersytet Ekonomiczny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rynki finansowe
Pobrań: 392
Wyświetleń: 4613

...INSTRUMENTY: Obligacje - oprocentowanie, stopa zwrotu wymagana przez inwestorow, ratingi ( ocena prawdopodobienstwa bankructwa emitenta ), CDS ( ubezpieczenia dlugu nawypadek bankructwa emitenta ( kszt ubezpieczenia dlugu podawany w pkt. Im wiecej czy gorsza wyplacalnosc ) ) najwieksze ry...

Rynki finansowe - zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Rynki finansowe
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 3563

Rynek to ogół zamierzonych i zrealizowanych transakcji kupna-sprzedaży oraz warunków na jakich są one proponowane i dokonywane. Innymi słowy, rynek jest to stale dokonujący się w gospodarce proces, w ramach którego ludzie, tj. kupujący i sprzedający, decydują o tym co chcą sprzedać lub kupić i ...

Wymogi na egzanmin z rynków finansowych-opracowane pytania

 • Uniwersytet Gdański
 • Rynki finansowe
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 1974

ZAGADNIENIA Z RYNKÓW FINANSOWYCH: - pojęcie rynku finansowego, - funkcje rynku finansowego, - uczestnicy rynku finansowego, - podział rynku finansowego, - instrumenty rynku pieniężnego (bony skarbowe, bony pieniężne NBP, certyfikaty depozytowe, lokaty międzybankowe, bony komercyjne, weksle (po...

Podmioty i segmentacja rynków finansowych- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki finansowe
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1624

29.03.2011 Wykład 3 Inwestor - ten uczestnik rynku finansowego, który dokonuje aktów kupna, sprzedaży instrumentów rynku finansowego. Ogół inwestorów można podzielić na: Inwestorów indywidualnych: Lokują na rynku finansowym swoje zasoby samodzielnie. Skala inwestycji jest niewielka, brak syste...

Rynki finansowe- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki finansowe
Pobrań: 623
Wyświetleń: 2296

Rynki finansowe dr Blandyna Puszer Wykład 1 RYNEK - ogół zamierzonych i zrealizowanych transakcji kupna i sprzedaży oraz warunki na jakich one są proponowane i dokonywane. Rynek to ogół stale dokonujących się w gospodarce proces, w ramach którego kupujący i sprzedający decydują o tym, co chcą sprze...

Rynki finansowe- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki finansowe
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1246

05.03.2011 r. Przyjmując za kryterium zakres integracji nadzoru nad poszczególnymi segmentami systemu finansowego wyróżnia się modele: nadzór sektorowy - zakładający istnienie odrębnych instytucji nadzorujących poszczególne segmenty finansowe, tj. sektor bankowy, ubezpieczeniowy i rynek kapitałowy...

Rynki walutowe- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki finansowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 868

02.04.2011 r. GIEŁDA - miejsce, gdzie spotykają się podmioty, które zamierzają dokonać kupna i sprzedaży. Typy giełd: z punktu widzenia podmiotowego towarowe - spotykają się kupujący i sprzedający na określone towary, pieniężne (finansowe) - na których obraca się instrumentami finansowymi, m. in....

Rynki walutowe- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki finansowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 896

Rynki finansowe dr Blandyna Puszer Wykład 5 Podmioty prowadzące działalność maklerską to firmy inwestycyjne do których należą: - domy maklerski - banki prowadzące działalność maklerską - zagraniczne firmy inwestycyjne - zagraniczne osoby p...