Podmioty i segmentacja rynków finansowych- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podmioty i segmentacja rynków finansowych- wykład 3 - strona 1 Podmioty i segmentacja rynków finansowych- wykład 3 - strona 2 Podmioty i segmentacja rynków finansowych- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

29.03.2011
Wykład 3
Inwestor - ten uczestnik rynku finansowego, który dokonuje aktów kupna, sprzedaży instrumentów rynku finansowego.
Ogół inwestorów można podzielić na:
Inwestorów indywidualnych:
Lokują na rynku finansowym swoje zasoby samodzielnie.
Skala inwestycji jest niewielka, brak systematyki inwestowania (przypadkowość)
Liczebnie jest bardzo wielu inwestorów indywidualnych, co znacznie poprawia płynność rynków finansowych.
Inwestorów instytucjonalnych:
Najwięksi  instytucje finansowe jak również skarb państwa
Mają bardzo duże kapitały do dyspozycji, które są do zainwestowania
Mają silną pozycję na rynku finansowym,
Mogą przeprowadzać transakcje niedostępne dla inwestorów instytucjonalnych,
Mają taniej niż inwestorzy indywidualni
Cechy różniące inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych:
Wielkość posiadanych środków
Cel inwestowania (indywidualni, - aby pieniądz nie tracił na wartości, instytucjonalni - inwestują, aby maksymalizować zyski)
Poziom wiedzy na temat inwestowania
Możliwości oddziaływania na rynek finansowy (indywidualni - nie są w stanie wpływać na rynek, natomiast instytucjonalni mogą)
Emitenci:
Są po to, aby zebrać kapitał, który jest potrzebny do działania
Pieniądz chce się zebrać bezpośrednio z rynku
Rynek emitenta - pierwotny rynek finansowy (Emitent zbiera kapitał)
Na rynku pierwotnym kupuje się po cenie emisyjnej
Cena emisyjna - cena nominalna = aggio
Emitenci chcą sprzedać jak najdrożej
Wtórny rynek finansowy - inwestorzy obracają na nim walorami, po cenie rynkowej, rynek określa wartość.
Podmioty dyscypliny rynkowej:
Dyscyplinę rynkową sprawują głównie kapitałodawcy, Np:
Akcjonariusze
Deponenci
Nabywcy obligacji skarbowych
Opierają się na ogólnie dostępnych informacjach, które przedstawia Emitent
Podmioty muszą dbać o to, aby kapitałodawca był zadowolony
Podmioty sprawujące dyscyplinę regulacyjną:
Mogą monitorować działalność instytucji finansowych, mając wgląd do informacji poufnych
Bank centralny
Instytucje gwarancyjne:
BFG - Bankowy Fundusz Gwarancyjny
UFG - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
System rekompensat
Organy nadzoru finansowego - nadzór jest po to, aby monitorować poczynania podmiotów rynku finansowego i ograniczać zbyt ryzykowne decyzje.
3 modele nadzoru w Unii Europejskiej

(…)

… bankowy - do tej pory były tylko 4 kraje, w których ten nadzór funkcjonował.
Sektorowy nadzór finansowy - funkcjonował w 8 krajach UE, są 3 bądź więcej organy nadzoru (finansowy, ubezpieczeniowy, rynek kapitałowy)
Wyjątek stanowi Francja - odrębnie jest sprawowany nadzór finansowy, ubezpieczeniowy, a nad sektorem bankowym nadzór sprawują 4 instytucje.
Segmentacja rynku finansowego:
Jest wiele kryteriów…
instrumentu bazowego, rynek dużo bardziej rozwinięty niż rynek akcji.
III kryterium - wartość pojedynczej transakcji:
Rynek detaliczny
Rynek hurtowy
IV kryterium - sposób wykorzystania instrumentów finansowych:
Rynek pierwotny
Rynek wtórny
V kryterium - okres zapadalności zobowiązania finansowego:
Rynek krótkoterminowy - rynek pieniężny
Rynek długoterminowy - rynek kapitałowy
VI kryterium - stopień…
…. Są dużo mniej popularne niż II typ. Transakcje hedgingowe - polegają na zawarciu takiej umowy, w której następuje transfer ryzyka tej transakcji na osobę trzecią.
Sprzedażowe (shorthedge) - polega na ochronie spadku ceny poprzez sprzedaż instrumentu finansowego w transakcji terminowej. Podmiot zabezpieczający zajmuje w tym przypadku na rynku terminowym pozycje krótką.
Zakupowe (longhedg) - polega na ochronie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz