Instrument bazowy

Instrumenty pochodne - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

. instrumentu bazowego, na który instrument pochodny został wystawiony. Instrumentem bazowym może być instrument...

Współczynniki gerckie

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • mgr Paweł Pieta
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1085

jeżeli wartość instrumentu bazowego zmieni się o 1 punkt. Gamma jest więc drugą pochodną ceny opcji względem...

Opcja - definicja i rodzaje

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Rynki finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868

ilości instrumentu bazowego dla tej opcji Opcja jest transakcją pomiędzy dwoma inwestorami Nabywcą opcji...

Opcje - Kupna - Sprzedaży

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1260

. Posiadacz opcji nabywa prawo kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego. Może on swobodnie decydować...

Opcje

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1505

. Posiadacz opcji nabywa prawo kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego. Może on swobodnie decydować...

INSTRUMENTY POCHODNE - Kontrakty terminowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 784

instrumentu pochodnego zależy od ceny instrumentu bazowego. Instrument bazowy - mogą to być: kursy akcji...

Instrumenty pochodne

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

są instrumentami transferu ryzyka (przekazywanie ryzyka drugiej stronie) Instrumentami bazowymi mogą być: akcje...

Instrumenty pochodne

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1435

. Instrumenty pochodne - instrumenty finansowe, których wartość zależy od tzw. instrumentów bazowych...

Opcje i instrumenty pochodne

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 7406

rynkowej instrumentu bazowego, funkcja spekulacyjna - służy do spekulacji w celu osiągnięcia zysków...