Rynki walutowe- wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki walutowe- wykład 4 - strona 1 Rynki walutowe- wykład 4 - strona 2 Rynki walutowe- wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

02.04.2011 r.
GIEŁDA - miejsce, gdzie spotykają się podmioty, które zamierzają dokonać kupna i sprzedaży. Typy giełd:
z punktu widzenia podmiotowego
towarowe - spotykają się kupujący i sprzedający na określone towary, pieniężne (finansowe) - na których obraca się instrumentami finansowymi, m. in. papiery wartościowe, akredytywy,
giełda papierów wartościowych,
usług - giełdy frachtowe, ubezpieczeniowe,
z punktu widzenia zasięgu
krajowe, lokalne, międzynarodowe.
Cechy giełd:
transakcje są zawierane w określonym miejscu i czasie,
ceny transakcji podawane są do publicznej wiadomości,
uczestników obowiązują ściśle określone zasady zawierania transakcji.
GPW w Warszawie - spółka akcyjna powstała w 1992 r., powołana przez Skarb Państwa. Kapitał zakładowy wynosi 41.972.000,00 zł i jest podzielony na akcje imienne uprzywilejowane z serii A oraz akcje zwykłe na okaziciela serii B, o wartości 1 zł każda. Zadania:
organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji. System obrotu charakteryzuje się tym, że kursy poszczególnych instrumentów finansowych ustalane są w oparciu o zlecenia kupujących i sprzedających, stąd też zwany jest rynkiem kierowanym zleceniami.
Obecnie GPW realizuje strategię rozwoju, mająca na celu wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności polskiego rynku oraz uczynienia z Warszawy centrum finansowego regionu Europy Środkowo - Wschodniej. Obecnie polska giełda jest liczącym się rynkiem kapitału w Europie i liderem w Europie Środkowej i Wschodniej. Wykorzystując potencjał rozwojowy polskiej gospodarki oraz dynamizm polskiego rynku kapitałowego. GPW w Warszawie prowadzi handel na 4 rynkach:
Główny Rynek GPW działa od dnia uruchomienia Giełdy w dniu 16.04.1991 r.,
New Connect to zorganizowany i prowadzony przez Giełdę rynek działający w formie alternatywnego systemu obrotu, który rozpoczął działalność 30.08.2007 r.,
catalyst - rynek instrumentów dłużnych - obligacji komunalnych, korporacyjnych i listów zastawnych, który powstał 30.09.2009 r.,
Poee Rynek Energii GPW - jest najmłodszym rynkiem Warszawskiej Giełdy, rozpoczął działalność 11.12.2010 r.
Warunki opuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym określone są Regulaminie Giełdy (warunki rynku równoległego i rynku podstawowego

(…)

… oraz listów zastawnych. Taka architektura Catalystu sprawia, że jest on stosowany do emisji o równych wielkościach i różnej charakterystyce, a także do potrzeb różnych inwestorów - hurtowych, detalicznych, instytucjonalnych i indywidualnych.
Instrumenty notowane na GPW w Warszawie:
papiery wartościowe: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, prawa pierwszeństwa z obligacji, certyfikaty inwestycyjne, indeksy…
… regulowanego ustalona jest na podstawie kursu zamknięcia akcji i praw do akcji.
NewConnect jest rynkiem akcji, opartym na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A. 30.08.2007 r. ruszył nowy, zorganizowany i prowadzony przez GPW w warszawie rynek finansujący rozwój młodych przedsiębiorstw o wysokości potencjalnego wzrostu. To również nowa propozycja GPW dla interesów akceptujących podwyższone ryzyko, w zamian za potencjalnie wysoki zwrot z inwestycji. NewConnect ma status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony jest przez GPW poza rynkiem regulowanym w formule alternatywnego systemu obrotu. To oferta dla młodych, rozwijających się firm, działających zwłaszcza w obrocie nowych technologii. NewConnect jest rynkiem dla spółek:
o dużej dynamice wzrostu,
o historii nie dłuższej niż 3 - 4…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz