Wykład - Rynek giełdowy i pozagiełdowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Rynek giełdowy i pozagiełdowy - strona 1 Wykład - Rynek giełdowy i pozagiełdowy - strona 2 Wykład - Rynek giełdowy i pozagiełdowy - strona 3

Fragment notatki:

Rynek kapitałowy i finansowy prof. zw. dr hab. Irena Pyka
Wykład 8
Rynek giełdowy i pozagiełdowy
Giełda papierów wartościowych
Samoistna struktura rynkowa, na której transakcje zawierane są regularnie w określonym miejscu i czasie Rynek sformalizowany - urzędowy Wysoki stopień bezpieczeństwa obrotu Obrót wyłącznie za pośrednictwem domów maklerskich Wysokie koszty transakcyjne Cechy obrotu giełdowego
Regularność kontaktów Standaryzacja przedmiotu obrotu Ceny transakcji ustalane na podstawie gry podaży i popytu Upowszechnianie wiadomości o cenach, wolumenie obrotów i indeksach giełdowych w cedule giełdowej Funkcje giełdy w gospodarce
Alokacyjna - zapewnia przepływ środków pieniężnych do podmiotów gwarantujących ich najbardziej efeketywne wykorzystanie Wartościująca - umożliwia rynkową wycenę spółek oraz decyzji gospodarczych podmiotów emitujących papiery wartościowe Kontrolna - wynika z obowiązków informacyjnych emitentów i inwestorów w celu minimalizacji ryzyka w obrocie papierami wartościowymi Giełda Papierów Wartościowych SA w Warszawie
Historia GPW SA
12 maja 1817 roku otwarto Warszawską Giełdę Kupiecką (obligacje, weksle, potem akcje)
W 20-leciu międzywojennym powstało na terenie Polski 7 giełd papierów wartościowych, najważniejsza Giełda Pieniężna w Warszawie
22 marca 1991 roku Sejm uchwalił ustawę Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych, umożliwiając powstanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
16 kwietnia 1991 roku - pierwsza sesja, akcje 5 prywatyzowanych spółek
Organizacja GPW SA
Spółka akcyjna - kapitał zakładowy 41 972 000 zł
Instytucja non-profit - nie ma prawa do podziału zysku netto wśród akcjonariuszy, dopóki Skarb Państwa jest właścicielem akcji zapewniających więcej niż 50% głosów na WZS
Akcjonariusze:
Skarb Państwa - 98,80%
Banki, domy maklerskie, emitenci - 1,20%
Władze GPW SA (1)
Najwyższy organ - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Giełdy prawo do udziału w walnym zgromadzeniu mają wszyscy akcjonariusze
do kompetencji walnego zgromadzenia należy m.in. dokonywanie zmian w Statucie oraz wybór członków Rady Giełdy Rada Giełdy składa się z 5 do 7 członków
składa się z przedstawicieli banków, domów maklerskich, instytucji finansowych, izb gospodarczych i emitentów
nadzoruje działalność Giełdy
decyduje o nadaniu lub cofnięciu statusu członka giełdy

(…)

… banków
18 podmiotów zagranicznych
Animator emitenta i animator rynku
Domy maklerskie na podstawie umowy z emitentem lub z GPW Dbają o płynność rynku Mają obowiązek zakupu/ sprzedaży papierów wartościowych przy dziennych limitach zaangażowania (kwotowo), maksymalnym czasie reakcji (15 minut), maksymalnej wartości spreadu System notowań WARSET
Notowania ciągłe - fixing na otwarciu (9.30) i zamknięciu…
… w nieodległej przyszłości
Indeks NCIndex
Data bazowa indeksu - 30 sierpnia 2007 roku
Pierwsza wartość indeksu NCIndex wynosiła 100 pkt. Obejmuje wszystkie spółki notowane na GPW na rynku New Connect Indeks dochodowy - przy jego obliczaniu uwzględnia się ceny zawartych w nim akcji oraz dochody z dywidend i praw poboru

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz