Prawo poboru

note /search

Instrumenty pochodne - opracowanie

  • Uniwersytet Gdański
  • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 693

lub objęcia takich instrumentów bazowych jak: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne...

Rodzaje funduszy-opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

uzyskane z dywidend i odsetek. Zyski kursowe i zyski wynikające z prawa poboru zwiększają wartość funduszu. ...

Akcje - Rynek kapitałowy

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

papierami wartościowymi jak akcje i obligacje, a także prawami do nich (na przykład prawami poboru), prawami...