Warranty subskrypcyjne - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Warranty subskrypcyjne - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

. Warranty subskrypcyjne
9Warranty subskrypcyjne są odrębnym typem papierów wartościowych, ale związane są bezpośrednio z emisją akcji. Wykorzystywane są przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz przy podwyższeniu warunkowym. Jako papiery wartościowe inkorporują w sobie wierzytelność niepieniężną. Wierzytelność ta zależy od rodzaju podwyższenia kapitału zakładowego, przy którym spółka je emituje. Jeżeli ma miejsce podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, warrant ucieleśnia prawo do dokonania zapisu na akcje nowej emisji. W przypadku podwyższenia warunkowego warrant uprawnia do objęcia akcji nowej emisji. Wierzytelność ucieleśniona przez warrant subskrypcyjny upodabnia go w większym stopniu do obligacji z prawem pierwszeństwa. Emisja warrantów wymaga bowiem uprzedniego wyłączenia akcjonariuszom prawa poboru akcji. Dotyczy to obu rodzajów podwyższenia. Warranty mogą przybierać postać papierów wartościowych imiennych, jak i na okaziciela. Mogą mieć również postać zdematerializowaną. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz