Procedura emisji akcji w trybie wykonania prawa poboru przez spółki akcyjne notowane na GPW- wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedura emisji akcji w trybie wykonania prawa poboru przez spółki akcyjne notowane na GPW- wykład 8 - strona 1 Procedura emisji akcji w trybie wykonania prawa poboru przez spółki akcyjne notowane na GPW- wykład 8 - strona 2 Procedura emisji akcji w trybie wykonania prawa poboru przez spółki akcyjne notowane na GPW- wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

02.04.2012
Wykład 8
Temat: Procedura emisji akcji w trybie wykonania prawa poboru przez spółki akcyjne notowane na GPW.
Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa w obejmowaniu akcji nowej emisji.
Prawo poboru można wykluczyć.
Subskrypcja zamknięta odpowiada emisji akcji w trybie wykonania prawa poboru.
Określanie ceny emisyjnej nie jest od razu na walnym zgromadzeniu.
Walne zgromadzenie może upoważnić zarząd spółki do określenia ceny emisyjnej, by dostosować ją do aktualnej ceny rynkowej- lepsze rozwiązanie.
Na jedną starą akcje przypada zwykle jedno prawo poboru.
W transakcjach giełdowych, których przedmiotem są akcje dzień zawarcia transakcji nie jest tożsamy z dniem nabycia praw z tych akcji. Prawa z akcji nabywa się 3 dni robocze (dni sesyjne) po dniu zawarcia transakcji.
Subkskrybcja otwarta - wykluczone prawo poboru. 4/5 głosów na walnym zgromadzeniu.
Gdy w t = -2 cena emisyjna nie jest znana to nie koryguje się kursu odniesienia.
C(t-3) większe od C(n) by móc korygować kurs odniesienia.
Idealna sytuacja, gdy Q(s) do Q(n) równa się 1, wygenerujemy stratę podatkową, która pozwoli nam odliczyć ją od podatku. Permanentnie robi to Karkosik i jego spółki.
Zapisy na akcje - twpp
Najpóźniej w 2 dni powinien określić cenę emisyjną (zakończy się termin prawa poboru)
Prawo poboru możemy wykorzystać na 2 sposoby:
Skorzystać z prawa
Sprzedać prawo podczas notowań na giełdzie
Prawa poboru - reguła dwa plus dwa - rozliczenie transakcji 2 dni po zawarciu transakcji
Zapisy na akcje - 2 sposoby:
W trybie wykonania prawa poboru:
Określić, jacy inwestorzy mogą składać zapisy
Na jaką liczbę mogą składać zapisy poszczególne grupy:
Tacy, którzy posiadali akcje w dniu t-3, uzyskali prawa poboru w dniu t0, nie zbyli tego prawa, złożyli zapis w wymaganym terminie w ramach subskrypcji
Tacy, którzy nie posiadali akcji po rozliczeniu sesji w dniu t-3, nie posiadali prawa poboru w dniu t0, kupili prawa poboru podczas notowań na giełdzie, nie zbyli tego prawa i złożyli zapis na nowe akcje w wymaganym terminie.
Zmienne:
Posiadana liczba praw poboru potrzebna do objęcia nowych akcji nowej emisji- l.p.p
Posiadana przez inwestora liczba praw poboru
Części ułamkowych nie bierze się pod uwagę - jakaś liczba prawa może nam zostać
Poprzez wykonanie tzw. dodatkowych zapisów:
Jeśli ktoś złożył zapis musi dostać tyle akcji, na ile złożył zapis
Dodatkowe zapisy są składane równolegle między okresem

(…)

…, co do 5 głosów Można jeszcze dzisiaj spotkać akcje uprzywilejowane, co do 3, 4 i 5 głosów - te akcje pochodzą z emisji sprzed 2001 roku
Zmiana prawa nie zadziałała wstecz, - ale w momencie zbycia takich akcji prawo głosu ulega redukcji do dwóch (obowiązującego stanu prawnego)
Mogą być również akcje pozbawione prawa głosu - akcje nieme - redukcja uprawnień, co do głosu, ale jest dodawany inny przywilej
Co do dywidendy:
KSH przewiduje 2 rozwiązania których nie można łączyć
Akcje uprzywilejowane, co do dywidendy (dosłownie) - dają przywilej otrzymywania dywidendy wyższej wartości niż przysługująca posiadaczom akcji zwykłych, ale taka dywidenda nie może być wyższa niż o połowę od kwoty przypadającej na akcje zwykłe.
Akcje nieme - nie mają prawa głosu, ale maja kilka przywilejów związanych z dywidendą:
Można wypłacić dywidendę dowolnej wartości ograniczoną tylko zyskiem spółki
Można przyznać dywindendę za lata, w których nie było zysku, ale pod warunkiem, że nastąpi to w ciągu najbliższych 3 lat obrotowych i że pojawią się zyski oraz wypłata dywidendy będzie z zysku
Przykład: Zamknęliśmy rok 2011 i nie było zysku, ani funduszu dywidendowego. Akcjonariusze nie dostaną dywidendy, ale posiadacz akcji niemych…

Ze względu na legitymację formalną, - kogo dana akcja uprawnia do realizacji praw (podział ma tylko prawne znaczenie, - bo zawsze można zidentyfikować właściciela po rachunku)
Akcje na okaziciela - w treści dokumentu uprawniony nie jest wymieniony z imienia i nazwiska lub nazwy
Akcje imienne - wymieniają z imienia i nazwiska lub nazwy właściciela akcji, akcja musi mieć formę imienną, aby mogła przybrać…
… - redukcja uprawnień za ich rozszerzenie
Rodzaje uprzywilejowania:
Co do głosu na WZA:
Na 1 akcję zwykłą przypada 1 głos (od 1936 roku)
Maksymalnie na jedną akcje uprzywilejowaną mogą przypadać 2 głosy, ale wprowadzono pewne ograniczenie dla spółek publicznych - one nie mogą emitować akcji uprzywilejowanych, co do głosu
W starym KSH - było inne rozwiązanie - akcje mogły być uprzywilejowane maksymalnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz