Spółka akcyjna - Rada Nadzorcza

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka akcyjna - Rada Nadzorcza - strona 1 Spółka akcyjna - Rada Nadzorcza - strona 2

Fragment notatki:

SPÓŁKA AKCYJNA To, co nie zostanie tu omówione, jest jak w przypadku sp. z o.o.
Spółka akcyjna prawna forma wielkich przedsiębiorstw
w świetle prawa cywilnego banki i towarzystwa ubezpieczeniowe mogą działać tylko w formie spółek akcyjnych
jest to spółka wysoce kontrolowana
Spółka akcyjna powstaje w oparciu o notarialnie przyjęty przez założycieli/założyciela statut z oznaczeniem kapitału zakładowego (min. 500 000 zł) podzielonego na akcje o równej wartości nominalnej (min 0,01 zł). Kapitał zakładowy może być w spółce objęty przez samych założycieli, lub przez nich i osoby trzecie, bądź wyłącznie przez osoby trzecie.
Gdy kapitał zakładowy zgromadzony jest w formie publicznej subskrypcji, wówczas musi on być wpłacony na konto banku upoważnionego przez ministra finansów i bez zgody sądu nie może być podejmowany przez założycieli.
Gdy przewidywane są aporty, wówczas z mocy samego prawa poddawane są wycenie dokonywanej przez biegłego rewidenta (wartość aportu musi odpowiadać rzeczywistej wartości rynkowej).
Gdy cały kapitał zostanie zgromadzony, wtedy podstawą zarejestrowania spółki jest sprawozdanie biegłych rewidentów co do prawidłowości przebiegu subskrypcji i czynności organizacyjnych spółki.
W zarejestrowanej spółce kapitałem zakładowym dysponuje zarząd reprezentowany przez powołane na tzw. zebraniu organizacyjnym osoby fizyczne. Akcje to sformalizowane, określone przez prawo dokumenty, które stanowią wyraz udziału akcjonariuszy w spółce akcyjnej i jej stosunkach majątkowych.
Akcje mogą mieć postać zdematerializowaną (istnieć tylko w stosownych zapisach), ale w przypadku spółek „publicznych” muszą mieć one formę dokumentu.
Akcje mogę być przedmiotem obrotu, zbywania, zastawiania bądź spadkobrania, a przeniesienie ich własności wymaga oświadczenia pisemnego zbywcy na samym dokumencie akcji bądź na dokumencie dodatkowym. Wraz z wydaniem akcji za akcjonariusza uważa się tego, kto wykaże się dokumentem posiadania akcji.
Akcje imienne
na okaziciela (akcje spółek giełdowych są wyłącznie na okaziciela)
zwykłe
uprzywilejowane ( tylko akcje imienne)
u. do głosu (uprzywilejowanie nie może być większe jak 2 głosy za 1 akcję)
u. do dywidendy (uprzywilejowanie nie może być większe niż o połowę w stosunku do dywidendy nieuprzywilejowanej)
u. do udziału w majątku likwidacyjnym
W SA występują też:
świadectwa założycielskie - dokumenty imienne, przewidziane w statucie, wydawane założycielom jako wynagrodzenie za usługi świadczone przy tworzeniu spółki, dają one prawo do udziału w dywidendzie w czasokresie nie dłuższym jednak niż 10 lat.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz