Spółka akcyjna - charakterystyka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka akcyjna - charakterystyka - strona 1 Spółka akcyjna - charakterystyka - strona 2 Spółka akcyjna - charakterystyka - strona 3

Fragment notatki:

SPÓŁKA AKCYJNA Ma wiele podobnych elementów jak spółka z o. o.
Jest to spółka handlowe, jej status prawny jest uregulowany w KSH. Bezpośrednio spółki akcyjnej dotyczą artykuły 301 - 490 KSH. W kwestiach nie uregulowanych tymi przepisami do spółki akcyjnej stosuje się ogólne przepisy o spółkach handlowych (11 - 21 KSH), a w dalszej kolejności przepisy najbardziej ogólne (art. 1 - 6KSH).
W kwestiach nie uregulowanych KSH do spółki akcyjnej stosuje się KC.
I.
Unormowania dotyczące spółek akcyjnych mają charakter imperatywny.
Art. 304 § 3 KSH - Statut może zawierać postanowienia odmienne, niż przewiduje ustawa, jeżeli ustawa na to zezwala. - domniemanie imperatywnego charakteru przepisów dotyczących spółek akcyjnych.
II.
Spółka akcyjna to modelowa spółka kapitałowa . Posiada wszystkie 11 cech modelowej spółki kapitałowej.
III.
Spółka akcyjna może być wieloosobowa lub jednoosobowa. Wieloosobowo lub jednoosobowo może zostać zawiązana, lub stać się taką w związku z obrotem akcjami.
IV.
Spółka akcyjna może być zawiązana w każdym prawnie dozwolonym celu (np. cel charytatywny, naukowy, oświatowy i inne).
Z reguły spółki akcyjne mają statut przedsiębiorcy, ale nie muszą być przedsiębiorcami.
V.
Istnieją 2 rodzaje spółek akcyjnych :
zwykłe (zwane też prywatnymi) - definicja zwykłej spółki akcyjnej nie istnieje w przepisach; zwykła spółka akcyjna to taka, która nie jest publiczną spółką akcyjną
publiczne - publiczna spółka akcyjna to taka, której akcje choćby jednej emisji zostały dopuszczone do publicznego obrotu instrumentami finansowymi
dopuszczenie akcji spółki do publicznego obrotu jest nie tylko jej aktem, ale następuje w trybie administracyjno - prawnym, na podstawie decyzji komisji papierów wartościowych i giełd (ta komisja dopuszcza akcje spółki do publicznego obrotu)
obrót pierwotny - oferta nabycia akcji pochodzi od ich emitenta lub subemitenta usługowego (biura maklerskie)
obrót wtórny - oferentem nabycia akcji jest inna osoba niż emitent lub subemitent usługowy
aby spółka akcyjna uzyskała status spółki publicznej, jej akcje muszą być dopuszczone tylko do obrotu pierwotnego ; już na skutek dopuszczenia akcji spółki do obrotu pierwotnego spółka akcyjna zyskuje status spółki publicznej
Nabycie statusu spółki publicznej:

(…)

… na emisję
w przypadku emisji nowych akcji ich objęcie może następować wedle ceny emisyjnej wyższej od wartości nominalnej akcji (chodzi tutaj o ochronę dotychczasowych akcjonariuszy)
akcje nie muszą mieć równej ceny emisyjnej → agio - nadwyżka ceny nad wartością akcji; agio musi być płacone w pełnej wysokości, nawet gdy wpłaty na akcje są dokonywane ułamkowo; agio zalicza się na poczet kapitału zapasowego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz