Cena emisyjna

note /search

Emitenci - definicja emitentów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rynki finansowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 749

kupuje się po cenie emisyjnej Cena emisyjna - cena nominalna = aggio Emitenci chcą sprzedać jak najdrożej...

Kapitał zapasowy -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

KAPTAŁ ZAPASOWY kapitał zapasowy w spółkach kapitałowych- tytuły zwiększeń nadwyżka ceny emisyjnej...

Stopa procentowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

dywidenda) Cena emisyjna akcji = koszt inwestora St % banku Cena emisyjna > cena nominalna →zysk Wpływ...

Prospekt emisyjny - omówienie

 • Instytucje i rynki finansowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

; podczas której każdy z inwestorów nabywa papiery wartościowe o wartości, według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży, co najmniej...

Wycena przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • Wycena przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1400

kapitału, ustalenie ceny emisyjnej nowych akcji) Procedura wyceny określenie celu i odbiorcy wyceny...

Rynek pierwotny

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1512

ustalenie ceny emisyjnej akcji : cena stała - ustalona wcześniej przez emitenta, inwestor...

Wykład - Inwestycje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015

Cena emisyjna Oprocentowanie Cena obligacji. Wzrost stóp procentowych - spadek ich wartości i na odwrót...