Wykład - Inwestycje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Inwestycje - strona 1 Wykład - Inwestycje - strona 2

Fragment notatki:

Inwestycje
Wyrzeczenie się obecnej konsumpcji na rzecz przyszłych niepewnych zysków. Cele: płynność, zabezpieczenie, stały dopływ, nieruchomości
Proste, kuponowe, reinwestycje
Zakup w celu odsprzedaży, inwestycja w edukację.
Depozyty bankowe w walucie krajowej i obcej
Obligacje, akcje, bony skarbowe itp.
Cechy inwestycji finansowych
Dochód: stopa dochodu w skali rocznej - dochód przez wartość początkową
Ryzyko inwestycji, ryzyko niedotrzymania warunków umowy, ryzyko walutowe, ryzyko inflacji ryzyko polityczne ryzyko zarządzania Płynność inwestycji: zamiana inwestycji w gotówkę. Im płynniejsze tym mniejsze dochody.
Depozyty bankowe
Inwestycja finansowa - kredyt dla banku. Np. wkład oszczędnościowy. Wkłady awista - bezterminowe i terminowe. Okres kapitalizacji -czas po którym wypłacane są odsetki. Rachunek bankowy, Bon lokacyjny, Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy…
Efektywna stopa dochodu. Kapitalizacja. Im większe zagrożenie warunków dotrzymania warunków umowy tym większe powinno być oprocentowanie. Inwestycje walutowe
Waluta opcja. Kursy walut
Kurs sztywny / kurs płynny (PL). Debrecjacja - Aprecjacja - spadek - wzrost wartości waluty - rewaluacja. Ryzyko: deprecjacja + aprecjacja -
Opcje walutowe, walutowe …
ERMII- wymóg przyjęcia wspólnej waluty. +/- 15% wahań ceny waluty…
Obligacje Termin wykupu
Wartość nominalna
Cena emisyjna Oprocentowanie
Cena obligacji. Wzrost stóp procentowych - spadek ich wartości i na odwrót. Stopy obrotu.
Ryzyko
Obligacje skarbowe powinny być bezpieczne. Ryzyko stopy procentowej. Akcje
Spółka akcyjna - (min. 100 000 zł???) Rejestracja spółki. Emisja akcji
Cena emisyjna nie może być mniejsza od wartości nominalnej?
Akcje imienne na okaziciela
Uprzywilejowanie akcji
- co do głosu - 5 głosów na akcje
- dywidendy
- co do podziału Cena poboru…
Opcje i kontrakty terminowe - cena realizacji - instrumenty pochodne
Instytucje rynku finansowego
- emitenci, nabywcy/inwestorzy i pośrednicy Prospekt emisyjny
Zbiór informacji o działalności gospodarczej firmy. Jest to warunek dopuszczenia do obrotu akcjami. Kontrolę sprawuję KPW. Domy maklerskie - pośrednicy w działalności, zajmują się portfelem klienta. Bankowe DM i nie bankowe. Giełda papierów wartościowych
Rynek kapitałowy. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz