Ryzyko - czym jest i jakie są jego rodzaje - Ryzyko walutowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko - czym jest i jakie są jego rodzaje - Ryzyko walutowe - strona 1

Fragment notatki:

Ryzyko - rodzaje ryzyka i miary ryzyka Ryzyko (risk) to prawdopodobieństwo poniesienia straty, związane z podjęciem określonej decyzji gospodarczej. Ryzyko jest miarą niepewności dochodów, oczekiwanych w przyszłości jako efekt określonej inwestycji kapitału. Wymienia się różne rodzaje ryzyk, różne są też sposoby ich pomiaru oraz zapobiegania.
Zarządznie ryzykiem jest to system metod i działań zmierzających do obniżenia stopnia oddziaływania ryzyka na funkcjonowanie podmiotu gospodarczego i do podejmowania w tym celu optymalnych decyzji. Szczegółowe poznanie charakteru i zakresu potencjalnego ryzyka pozwala na wybór w odpowiednim czasie czynności zapobiegawczych (np. ubezpieczenie od niektórych rodzajów ryzyka) bądź też minimalizujących jego wpływ i skutki Rodzaje ryzyka: ryzyko operacyjne - wiąże się z udziałem kapitału obcego w finansowaniu przedsiębiorstwa; im wyższy udział kapitału obcego tym trudniej go przedsiębiorstwu spłacić, ryzyko stopy procentowej - związane ze zmianą stopy procentowej, ryzyko terminu wykupu - im dłuższy okres do terminu wykupu tym wyższe ryzyko, bardziej ryzykowne są obligacje 3-letnie niż 1-roczne,
ryzyko bankowe - związane z działalnością banku,
ryzyko finansowe - występuje przy inwestowaniu w papiery wartościowe,
ryzyko inflacji - niepewność zwrotu z inwestycji,
ryzyko kredytowe - ryzyko nieodzyskania należności,
ryzyko płynności - trudności w sprzedaży papierów wartościowych (zamiany instrumentu na gotówkę),
ryzyko systematyczne - zdeterminowane zewnętrznymi warunkami gospodarowania, ryzyko walutowe - spotykane w transakcjach walutowych dotyczy instrumentów kupowanych za waluty Ryzyko związane jest zatem z każdą dziedziną życia gospodarczego i może mieć dla inwestora zarówno konsekwencje pozytywne, jak i negatywne.
Ryzyko inwestycyjne rozpatrujemy w dwóch aspektach: związane z postawą inwestora (awersja do ryzyka, funkcja użyteczności)
wynika z niepewności zjawisk gospodarczych i fizycznych; Miary ryzyka Podstawową miarą ryzyka jest odchylenie standardowe, które jest pierwiastkiem z wariancji. Im większe odchylenie standardowe tym większe ryzyko.
S = √ V - odchylenie standardowe V - wariancja jest średnią ważoną odchyleń od oczekiwanej stopy zwrotu możliwych stóp zwrotu przy czym wagami są prawdopodobieństwa osiągnięcia tych stóp.
V = ∑ pi (Ri - R) 2 - wariancja Zasada maksymalizacji Zasada ta polega na wyborze spośród akcji obarczonych tym samym ryzykiem, tej która daje max. Dochodów i spośród dających taką samą stopę zwrotu najmniejsze ryzyko.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz