Ubezpieczenia

note /search

Ubezpieczenia - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 1820
Wyświetleń: 7049

Działy polityki społecznej: polityka rodzinna polityka demograficzna polityka zatrudnienia polityka mieszkaniowa polityka ochrony zdrowia polityka oświatowa polityka kształtowania kultury polityka ochrony środowiska naturalnego polityka prewencji i zwalczania zjawisk patologii społeczne...

Ubezpieczenia finansowe Uek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3563

...W ramach ubezpieczeń finansowych pokrywane jest ryzyko niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania umownego przez dłużnika względem wierzyciela. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej nie wyróżnia w swojej klasyfikacji osobnej grupy ubezpieczeń finansowych. Ubezpieczenia finansowe ...

Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1799

Notatek zawiera materiały z przedmiotu: Ubezpieczenia. Zajęcia odbywają się na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, a prowadzi je dr inż. Matek Obrzut. Notatka składa się z 2 stron. Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne. Emerytalne finansują z własnych...

Ryzyko- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1211

Temat: Ryzyko Alan Dealer wyłożył ekonomiczną definicję ryzyka, a najważniejsza teza jego pracy sprowadzała się do spojrzenia, że ryzyko jest czymś obiektywnym skorelowanym z subiektywną niepewnością. 2 rodzaje niepewności: subiektywna obiektywna - nazwał ją ryzykiem Night stwierdził, że jeśli ...

Ubezpieczenia- wykład 14

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1106

Wykład 14 Ubezpieczyciel dąży do pokrycia kosztów swojej działalności i osiągnięcia zysku. Ubezpieczyciel czasem zaniża składki, aby pozyskać klientów. Konkurencja na rynku ubezpieczeniowym może prowadzić do obniżenia cen ochrony ubezpiecze...

Ubezpieczenia- wykład 15

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1316

Wykład 15 Akty prawne obowiązujące do egzaminu: Ustawa o działalności ubezpieczeniowej Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych Ustawa Kodeks cywilny - część związana z ubezpieczeniami Podział umów reasekuracyjnych według metody podziału ryzyka: Umowy reasekuracji proporcjonalnej - umowy history...

Ubezpieczenia podstawowe zagadanienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1722

Rozdział l Jakie funkcje spełniają ubezpieczenia gospodarcze? Na czym polega realizacja tych funkcji? najważniejsza funkcja nazwana ochroną ubezpieczeniową funkcja kompensacyjna- wyrównywanie strat funkcja stymulacyjna -zmniejszenie stopnia zagrożenia ubezpieczonego podmiotu funkcja kontrolna- ko...

Ubezpieczenia Wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1169

Ubezpieczenia Wykład 1 7.10.2009 Renta jest to szereg płatności dokonywanych w jednakowej zawsze kwocie i równych odstępach. O kres bazowy to odstęp miedzy kolejnymi płatnościami Renta - Systematyczny dochód nie wymagający wkładu pracy. Kryteria podziału rent Liczba płatności dokonywana w ramach ...

Ryzyko ubezpieczeniowe - wykład

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1260

RYZYKO - PERMAMENTNY SKŁADNIK CAŁEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DEFINICJA RYZYKA: WILLET (EKONOMICZNA TEORIA) - RYZYK - COŚ OBIEKTYWNE, SKORELOWANE Z SUBIEKTYWNĄ NIEPEWNOŚCIĄ KNIGHT- JEŚLI ZNANY JEST STOPIEŃ NIEPEWNOŚCI TO NIEPEWNOŚĆ STAJE SIĘ RYZYKIEM NIEPEWNOŚĆ MIERZALNA - RYZYKO RYZYKO - SZC...

Składka ubezpieczeniowa - Ubezpieczyciel

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1295

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA   „Ubezpieczający obowiązany jest do opłacania składki regularnej w wysokości i terminach określonych w polisie”   „Minimalną wysokość składki regularnej i jednorazowej ustala