Ubezpieczenia - strona 2

note /search

Skłonność do podejmowania ryzyka - Teorie poznawcze oraz teorie osobow...

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1491

RYZYKO I. Wprowadzenie W dzisiejszej szybko zmieniającej się rzeczywistości, nie mamy czasu na podejmowanie decyzji w stu procentach przemyślanych, nie nadążamy z kalkulacją potencjalnych zysków i strat, a pędzący wokół nas ludzie oczekują od nas sprawności i zdecydowania. W takich okolicznościach ...

System emerytalny - ubezpieczenia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1211

Dlaczego poprawienie obecnego systemu nie wystarcza? Ponieważ zasadnicze wady systemu wynikają z jego konstrukcji. Funkcjonują dwa różniące się modele: System oparty na umowie pokoleniowej, (tzw. repartycyjny), w kt wpłacane przez pracujących składki są przeznaczone na wypłatę bieżących świadczeń...

Reasekuracja czynna i bierna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3584

Reasekuracja czynna i bierna. Uzasadnienie działalności reasekuracyjnei. Reasekuracja -jest formą, umowy ubezpieczenia dotyczącą przyszłych i niepewnych szkody, do której znajdują zastosowanie podobne reguły prawne, jakie rządzą

Scgmentacja rynku ubezpieczeń- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 476

Scgmentacja rynku ubezpieczeń. Kryteria ważniejsze grupy klientów: Segmentacja rynku- jest to podział na względnie jednorodne (homogeniczne) grupy klientów, różniące się między sobą reakcjami na dany produkt i inne instrumenty oddziaływan...

Ubezpieczenia OC- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

Ubezpieczenia OC. Ryzyko klasyczne i deliktowe. Odpowiedzialność cywilna jest to odpowiedzialność odszkodowawcza (majątkowa) jednego podmiotu w związku ze szkodą doznana przez inny podmiot na skutek określonych w ustawie zdarzeń. Istota OC polega na ciążącym na sprawcy szkody obowiązku jej naprawien...

Ważniejsze zasady systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 609

Ważniejsze zasady systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Od l stycznia 1999 roku materia ubezpieczeń społecznych regulowana jest 4 ustawami: - ustawa z 13 .10.1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych; - / 17.12.1998 r o emeryturach i rentach z FLIS; - ustawa z 25.06.1999 r o świadczeniach pienię...

Ubezpieczenia- test

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 3332
Wyświetleń: 4858

1. Ubezpieczenie OC jest: majątkowe osobowe ochrony prawnej 2. W ubezpieczeniu OC występuje: suma ubezpieczeniowa suma gwarancyjna suma ubezpieczeniowa i suma gwarancyjna 3. Ubezpieczenia o charakterze społecznym służą: stabilizacji warunków życia podniesieniu stopy życiowej wyrównaniu dy...

Zadania- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 994
Wyświetleń: 1610

Zadanie 1. Mienie ubezpieczono systemem sum stałych, SU = 1500zł, wartość ubezpieczeniowa = 2000zł. Obliczyć wartość odszkodowania, które otrzyma ubezpieczony w przypadku: a) szkody całkowitej, b) szkody oszacowanej na 1800 zł SU = 1 500 Wartość ubezpieczenia - 2 000 a). 1500 b).  odszkodowani...

Ubezpieczenia życiowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 714

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Ryzyko w ubezpieczeniach na życie, Funkcje ubezpieczeń na życie, Ubezpieczenia ochronne, Klasyfikacja ubezpieczeń na życie, Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym....

Ubezpieczenia - powtórzenie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1505

„ Powtórzenie materiału do kolokwium zaliczeniowego ” „ Ćwiczenia 2 ” Zagadnienia z ćwiczeń 2: Gospodarowanie - polega na tym, żeby nieograniczone potrzeby jak najlepiej zaspokoić za pomocą ograniczonych zasobów. Kto gospodaruje: banki, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe Na czym polegało gospo...